Wydarzenia

Niemiecka Polonia dostanie 50 tys. euro na swoje biuro w Berlinie oraz 30 tys. euro na portal internetowy.

Takie kwoty zapisano w budżecie Niemiec na 2012 r. - poinformowało  ministerstwo spraw wewnętrznych w Berlinie.

"Środki zostaną wypłacone po zaakceptowaniu odpowiednich projektów" - zapewnia MSW. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi, a organizacje polskie w Niemczech nie kryją zniecierpliwienia brakiem decyzji.

Utworzenie w stolicy Niemiec biura Polonii oraz dofinansowanie strony internetowej uzgodniły w zeszłym roku rządy Polski i Niemiec podczas rozmów tzw. okrągłego stołu poświęconych sytuacji Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce 20 lat po podpisaniu przez oba kraje Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.

Według przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesława Lewickiego już we wrześniu zeszłego roku przedstawiono niemieckim władzom pierwsze projekty dotyczące utworzenia biura oraz portalu "polonia-viva.eu", a w grudniu do MSW trafiły wersje poprawione. "Od tego czasu nic się nie zdarzyło" - powiedział PAP Lewicki. Zapewnił, że Polonia była gotowa uruchomić biuro już od początku roku.

Przyszłe biuro Polonii będzie mieścić się w pomieszczeniu w budynku Archiwum Federalnego, obok wspólnego sekretariatu reprezentującego uznane w Niemczech mniejszości narodowe: Duńczyków, Serbołużyczan, Fryzów i Sinti i Romów. Według Lewickiego obiecane przez Niemców 50 tys. euro rocznie pozwoli sfinansować 3/4 etatu.

Biuro ma zajmować się m.in. reprezentacją Polonii wobec organów niemieckich władz, organizacją spotkań przedstawicieli Polonii i władz RFN i pośredniczeniem w kontaktach między nimi. "Zadaniem biura będą też starania o pozytywny obraz Polaków w Niemczech" - powiedział Lewicki.

Informacje dla Polaków mieszkających w Niemczech znajdą się na polonijnej stronie internetowej polonia-viva.eu. Według Lewickiego organizacje polskie zwracały się o dofinansowanie tego projektu kwotą ponad 100 tys. euro, jednak otrzymały 30 tys., co wystarczy na sfinansowanie 1/2 etatu.

Prezydent Konwentu Organizacji Polskich Aleksander Zając, szef MSZ RP Minister Radosław Sikorski, Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej Wiesław Lewicki

Warszawa w dniach 24-26 stycznia 2012

Wizyta w ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przedstawicieli Niemieckiej Polonii przyjął minister Radosław Sikorski. Rozmawialiśmy o ważnych dla nas projektach. W Berlinie powinno już z początkiem stycznia działać "Biuro Konwentu dla Polonii", które to właśnie z inicjatywy ministra stanowić będzie nową jakość dla naszej Polonii. Byliśmy również zgodni, że portal "Polonia Viva" informatywnie wzmocni jakość naszej pracy społecznej dla Polonii. Cieszy fakt, że w wyniku naszej relacji "Polonia Viva" nabierze nowej dynamiki. Zapraszam więc już teraz  na www.polonia-viva.eu.Oprócz spraw bieżących ważne jest zapewnienie stałego finansowania organizacji polskich w Niemczech ze strony BMI.  Tematem sspotkania była również zmiana zasady finansowania Polonii z dotychczasowego finansowania przez Senat RP na system finansowania Przez MSZ poprzez placówki dyplomatyczne.Podkreślając wybitne zasługi Senatu RP na rzecz Polonii wyraziliśmy nadzieję na sprywny i nowoczesny systm finansowania projektów Polonii.

Wizyta w Ministerstwie Obrony Narodowej. Na spotkaniu roboczym w sprawach Niemieckiej Polonii.... zdaliśmy raport "naszemu" ministrowi ze stanu realizacji postanowień "Okrągłego Stołu".

Przypomnę, że minister Tomasz Siemoniak był w roku 2011 gospodarzem obrad "Okrągłego Stołu"ze strony polskiej i nadal leżą mu sprawy Polonii na sercu. Mam nadzieję, że przy następnej wizycie będziemy mieć więcej dobrych wiadomości.Ministerwyraził zdecydowane poparcie na rzecz kontynułacji starań o polepszenie jakości warunków pracy Polonii w Niemczech.

 


Ministerstwo Cyfryzacji. Minister Boni zaangażowany w wyjaśnienia dotyczący zakresu umowy ACTA oddelegował do prac przy polsko niemieckiej debacie ministra Karpińskiego. Sekretarz Stanu min. Włodzimierz Karpiński zapewnił nas o kontynułacji obrad "Okrągłego Stołu", które w 26-rocznice podpisania pol.-niem. traktatu z 1991 podsumuje realizacje zobowiązań deklaracji podpisanej 12 czerwcy 2011 w Warszawie. Czy strony się z tego wywiążą? Taką to nadzieję nieprzerwanie żywi Polonia Niemiecka.Dzisiaj czekamy cierpliwie na ruch ze strona nowego partnera dla Polonii w Niemczech , którym jest BMI - Ministerstwo Spraw Wewnętzrnych z Ministrem dr. Christophem Bergnererem na czele.

Na zdjęciach: Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej i Prezes Konwentu Wiesław Lewicki , Szef MON RP Minister Tomasz Siemoniak, Prezydent Konwentu i Prezes Federacji Polskiej Rady w Niemczech Aleksander Zając, Minister Włodzimierz Karpiński.

W dniach 19 do 20 listopada 2011 w Pułtusku prezesi organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych debatowali nad sprawami Polonii na Radzie Prezesów EUWP.

W dniu 18 listopada Sekretariat EUWP - na zaproszenie szefa MSZ - spotkał się z ministrem Radosławem Sikorskim oraz z Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem. Wśród gości Rady Prezesów EUWP znaleźli się m.in. nowo wybrany przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł  Adam Lipiński , wiceprzewodnicząca tej komisji poseł  Joanna Fabisiak , sekretarz stanu  w MEN minister Mirosław Sielatycki, poseł Ligia Krajewska, przewodniczący Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, wicedyrektor TV Polonia Sławomir Zieliński.

Piętnaste „Colloquim Opole 2011” odbyło się w szczególnym roku w relacjach polsko niemieckich bowiem przypadło w dwudziestolecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Konferencja poświęcona stosunkom polsko - niemieckim była okazją do refleksji i  dokonania bilansu efektów traktatu oraz wytyczenia nowych zasad i form relacji pomiędzy narodami, państwami. Debata naukowa pod tytułem „Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa” zorganizowana została przez Instytut śląski w Opolu z udziałem wybitnych znawców, m.in. prof. Jan Barcz były ambasador w Austrii  jeden z negocjatorów traktatu z RFN, Dorota Simonides, b. senator RP,  prof. Krzysztof Juchniewicz –dyr. Centrum im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu, Annemarie Franke z Fundacji „Krzyżowa”, dr Maximilian Eiden z Muzeum Śląskiego Goerlitz, dr Mattias Kneipp z Niemiecko – Polskiego Instytutu w Darmstadt oraz przedstawiciele mniejszości narodowych p. Bernard Gaida z Zarządu Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce), Wiesław Lewicki z Konwentu i Kongresu Polonii Niemieckiej, dr Józef Szymeczek z Kongresu Polaków w Republice Czeskiej i inni. Relacjom polsko – niemieckim poświęcone były tematy historyczne z okresu trudnego dziedzictwa przeszłości, problematyka mniejszości niemieckiej na Śląsku i politologiczno- kulturowym aspektom traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mniejszości w okresie ekstremów (1921-1991), o Niemcach w Polsce (1992-1989) oraz Polonii w Niemczech po roku 1945 przedstawili prof.dr hab. Wojciech Kunicki, prof.dr hab. Piotr Madajczyk oraz publicysta z Berlina Andrzej Stach. Wokół traktatu dobrosąsiedzkiego wypowiadali się prof.dr hab. Krzysztof Juchniewicz i dr Andrzej Michalczyk.

Ambasador RP Marek Prawda, Dyr, Domu Pl-N Rafał Bartek, Kanzlerz Helmut Kohl, Prezes VdG Bernard Gajda, bs Ks Alfons Nosol, poseł RP Ryszard Galla

Dnia 18.10.2011 miało miejsce historyczne wydarzenie. Były kanclerz RFN Helmut Kohl otrzymał z rąk delegacji m.in. Mniejszości Niemieckiej w Polsce oraz władz Województwa Opolskiego prestiżową nagrodę: Złoty Most Dialogu za wkład w pojednanie polsko-niemieckie.

Nagroda specjalna „Złote Mosty Dialogu” przyznawana jest w ramach nagrody „Mosty Dialogu” za wyjątkowe zasługi w zachowaniu kulturalnego dziedzictwa Śląska. Nagrody „Mosty Dialogu” oraz nagroda specjalna są przyznane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Helmut Kohl oraz Tadeusz Mazowiecki należą do pierwszych odznaczonych.

Unterkategorien