Wydarzenia

Prezydent uhonorował działaczy Wspólnoty Polskiej
Warszawa, 2 maja. Przemarsz Polonii ze Starego Miasta pod Pałac Prezydencki z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, organizowanego przez Wspólnotę Polską.


Wśród odznaczonych 2 maja przez Prezydenta RP podczas spotkania z Polonią Świata był prof. Małoszewski, związany z Polską Misją Katolicką w Niemczech. Otrzymał on Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

2 maja przypada Dzień Polonii i Polaków za Granicą - święto około 20 mln naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski. Z tej okazji Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zorganizowała w Warszawie spotkanie z Bronisławem Komorowskim.


Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w ubiegłym roku po beatyfikacji Jana Pawła II. Przedstawiciele Polonii spotkali się z prezydentem w Rzymie - w wydarzeniu wzięły udział 3 tys. osób z prawie 30 krajów.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą prezydent Bronisław Komorowski wręczył podczas uroczystości w Domu Polonii w Warszawie odznaczenia państwowe działaczom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska".

Za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury narodowej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Piotr Małoszewski, obywatel polski mieszkający na terenie Niemiec.

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Jarosław Narkiewicz mieszkający na Litwie. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przypadł w udziale Annie Kosickiej, Czesławowi Rybickiemu i Tomirowi Sołtanowi.

Krzyżem Kawalerskim Order Zasługi RP został odznaczony obywatel Ukrainy - Stefan Adamski. Za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego Złotym Krzyżem Zasługi pośmiertnie odznaczono Kamila Kulczyckiego - odznaczenie odebrali jego rodzice.

Prof. dr hab. inż Piotr Małoszewski jest Polakiem mieszkającym od 1984 roku w Monachium. Od 1991 roku prof. Małoszewski jest bardzo aktywnie zaangażowany w działalność Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. W latach 1993-1999 był dyrektorem Szkoły Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. W latach 1996-2006 pełnił funkcję sekretarza i przewodniczącego rady parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików w Niemczech i wiceprzewodniczący Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (2005).

Od 2004 roku pełni funkcję przewodniczącego nowopowstałej Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Pod jego kierunkiem Rada niezwykle aktywnie angażuje się w sprawę zachowania stanu liczebnego polskiego duszpasterstwa w Niemczech i obronę polskich ośrodków parafialnych.

Prof. Piotr Małoszewski angażuje się nie tylko w strukturach polskich katolików w Niemczech i w Europie, ale jako przedstawiciel Polaków działa też aktywnie w strukturach niemieckiego laikatu archidiecezji Monachium-Freising. Od 1994 roku jest nieprzerwanie aktywnym członkiem Komisji ds. Cudzoziemców w archidiecezji. W listopadzie 2006 roku zostaje wybrany wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich w archidiecezji Monachium-Freising, stając się pierwszym obcokrajowcem wybranym na tak wysoką funkcję.

Jego twarda postawa w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich, walka o uznanie i docenienie obcojęzycznych katolików znalazła uznanie u władz Archidiecezji Monachium-Freising, które wystąpiły z wnioskiem do Ojca św. Benedykta XVI o wyróżnienie papieskim odznaczeniem.


2012-05-02 15:03:00
im / Warszawa (KAI)
fot. PAP/Andrzej Hrechorowicz

 

W ramach przyjętej przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech rotacji przewodniczenia Konwentowi urząd Prezydenta Konwentu obejmuje z dniem 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012 prezes Kongresu Polonii Niemieckiej Dipl. Ing. Wiesław Lewicki.

Życiorys
Urodzony w 1957 roku w Gliwicach, od 1979 żonaty jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci i dziadkiem dwójki wnuków. Studiował nauki filozoficzne i ukończył studia na Politechnice Śląskiej, uzyskując dyplom inżyniera ochrony środowiska, po czym pracował m.in. w biurach projektowych, laboratoriach oraz instytucjach naukowych. W 1985 roku wraz z rodziną wyemigrował z Polski do Niemiec. Studiował podyplomowo zarządzanie przedsiębiorstwem w Kolonii, następnie doradztwo ds. ochrony środowiska we Frankfurcie nad Menem oraz marketing europejski w Akwizgranie. Przez 10 lat pracował dla międzynarodowego koncernu, pogłębiając doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi projektami i inwestycjami. W 2000 założył własną firmę doradczą "System Management" w Akwizgranie, którą prowadzi do dziś.

Działalność na rzecz Polonii
Od 2000 angażuje się w działalność na rzecz kulturalnego ożywienia i politycznego wzmocnienia Polonii. W 2004 założył pismo "Polregio" (w nakładzie 5 tys. egzemplarzy) a następnie klub i stowarzyszenie o tej samej nazwie Polregio e.V. w Akwizgranie. W grudniu 2007 stowarzyszenie "Polregio" weszło w struktury organizacji dachowej - Kongresu Polonii Niemieckiej, a w 2008 Lewicki został jego wiceprezesem. W styczniu 2009 objął obowiązki prezesa Kongresu, zaś w styczniu 2010 w ramach rotacji po raz pierwszy przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Z tytułu pełnionych funkcji bierze udział w pracach komiji legislacyjnej i przewodniczy komisji ds mediów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wiesław Lewcki bierze udział w stałych obradach polsko-niemieckiego "Okrągłego Stołu" i jest sygnatariuszem z ramienia Polonii porozumienia z dnia 12 czerwca 2011 podpisanego w Warszawie.

Działalność kulturalna Wiesława Lewickiego obejmuje organizację imprez kulturalnych w regionie Moza-Ren, aktywność redaktorską na portalach internetowych Polonii niemieckiej oraz publikację czasopism polonijnych. Odnośnie tych pierwszych, szczególną popularnością cieszyła się w latach 2008–2010 impreza cykliczna "Polregionale" dla uczcenia Dnia Polonii, odbywająca się w Akwizgranie. Jest redaktorem niemieckich serwisów polonijnych (m.in. www.polregio.eu, www.kongres.de, www.konwent.de, www.polonia-viva.eu). Sam pisze również felietony i komentarze dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i w Europie. W 2009 z jego inicjatywy po raz pierwszy przyznano nagrodę "Polonicus" dla zasłużonych na rzecz Polonii. Juz poraz trzeci w czasie uroczystej Gali Polonii w sali koronacyjnej Karola Wielkiego wręczana jest nagroda Polonicus a organizacją uroczystości zajmuje się założony również przez Wiesława Lewickiego Europejski Instytut ds Kultury i Mediów POLONICUS VOG.

W czwartek 25 lutego 2012 r. w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie odbyło się spotkanie przybyłych z Warszawy przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przedstawicielami Polonii niemieckiej reprezentowanych przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związek Polaków w Niemczech „Rodło”. Celem spotkania było przedyskutowanie postępów w realizacji postanowień tzw. „Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu”, podpisanych w dwudziestą rocznicę przyjęcia polsko-niemieckiego traktatu z dnia 17 czerwca 1991 r. 04. berlin 2012Ze strony MSZ w spotkaniu uczestniczyli panowie Maciej Szymański-dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, dr Marek Prawda-Ambasador RP w Niemczech, Andrzej Szynka-zastępca Ambasadora; Mariusz Skórko-kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady oraz pani Iwona Kozłowska-kierownik Wydziału Politycznego Ambasady. Obecny był również przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pan Sławomir Sztejmiec-doradca sekretrza stanu w MAiC Włodzimierza Karpińskiego. Stronę polonijną reprezentowali panowie:

03. berlin 2012Aleksander Zając-prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i przewodniczący Rady Polskiej w Niemczech Zrzeszenia Federalnego; Wiesław Lewicki-przewodniczący Konwentu i prezes Kongresu Polonii Niemieckiej; prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski-przewodniczący Konwentu oraz wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech oraz Marek Wójcicki-przewodniczący Związku Polaków w Niemczech. 06. Berlin 2012 Dodatkowo zaproszeni zostali eksperci: Ferdynand Domaradzki-przewodniczący Rady Polskiej w Berlinie; pani Dorota Kobiesz-zastępca prezesa Kongresu Polonii Niemieckiej oraz Marcin Nowak-prezes Oddziału Regionalnego Berlin-Brandenburg ZPwN.

Podczas kilkugodzinnego spotkania przedyskutowano stopień realizacji postanowień tzw. polsko-niemieckiego „Okrągłego Stołu” w punktach dotyczących Polonii i Polaków w Niemczech. 09. berlin 2012Pomimo postępu w wielu sprawach w dalszym ciągu realizacja postanowień przebiega bardzo powoli a wielkość proponowanej przez stronę niemiecką pomocy finansowej bardzo daleko odbiega od tej z jakiej korzysta mniejszość niemiecka w Polsce. Trudno tu więc mówić o dążeniu do likwidowania asymetrii w realizacji postanowień traktatowych. W pracy zespołu roboczego ds. nauczania języka polskiego w Niemczech nie nastąpił żaden postęp, bo od czasu powołania zespół w ogóle nie spotkał się. Poważne wątpliwości i sprzeciw budzi też proponowana przez odpowiedzialną osobę w BKM (Pełnomocnik Rządu Niemieckiego ds Kultury i Mediów) 08. berlin 2012nowa forma przyznawania pomocy na polonijne projekty kulturalne. Niewątpliwie nominowanie z dniem 1 marca nowej osoby w BKM do tych spraw, otwiera obecnie możliwości wypracowania korzystniejszych dla Polonii postanowień. Z zadowoleniem przyjęto informację o powołaniu w Federalnym Ministerstwie Spraw Węwnętrznych (BMI) dr. Reina na Federalnego Pełnomocnika ds realizacji traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 2011 r. i postanowień „Okrągłego Stołu” oraz powoływanie landowych pełnomocników. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali informacji dyrektora Szymańskiego o nowych formach wspierania Polonii przez polskie władze oraz o priorytetach polskiej polityki wobec polonii niemieckiej.

 

Sejm uchwalił budżet na 2012 rok, zgodnie z którym 65,6 mln zł na współpracę z Polonią i Polakami za granicą zostało przeniesione z Kancelarii Senatu do MSZ. Zmianę krytykuje PiS oraz część senatorów PO, wśród nich marszałek Bogdan Borusewicz. PiS zgłosiło poprawkę w pracach sejmowych nad budżetem, która przywracała te pieniądze Senatowi, ale Sejm odrzucił ją większością 256 głosów (za głosowało 148 posłów, 34 wstrzymało się od głosu).

Tuż przed głosowanie Artur Górski (PiS) zarzucił MSZ, że - przejmując środki na Polonię - deprecjonuje konstytucyjną rolę Senatu, a także łamanie tradycję, zgodnie z którą od międzywojnia to Senat wspiera Polonię. Górski powiedział też, że zmiany negatywnie zaopiniowały wszystkie najważniejsze organizacje polonijne. - Jaki naprawdę cel ma rząd, że kładzie łapska na pieniądze Senatu przeznaczone na Polonię i Polaków za granicą - pytał Górski.

W odpowiedzi głos zabrał minister Radosław Sikorski. Przekonywał, że stan obecny jest złamaniem trójpodziału władz. - Opieka nad Polonią jest zadaniem przypisanym ministrowi spraw zagranicznych - chodzi o to, aby zadanie to można było wykonać. W tej chwili pieniądze są wydawane przez Senat bez podstawy prawnej - argumentował. Jak deklarował, jest wdzięczny Senatowi za rolę, którą wykonywał, kiedy trzeba było odbudować zaufanie Polonii do instytucji wolnej Polski. Zaznaczył jednak, że to zadanie zostało wykonane, a teraz "stoją przed nami nowe zadania". - Będziemy realizowali strategię współpracy z Polonią realizując to, o co zabiegały kolejne rządy i dopiero my jesteśmy w stanie wykonać - oświadczył szef MSZ.

Unterkategorien