Wydarzenia

maloszewski 3Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z dniem 1 stycznia 2013 r. objął fukcję Prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Będzie ją pełnił przez 9 miesięcy.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech powołany został w 1998 r. z potrzeby utworzenia jednego reprezentanta Polonii, na rzecz realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r. Konwent stanowią dzisiaj cztery organizacje dachowe : Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego, Zrzeszenie Federalne Polska Rada w Niemczech, Kongres Polonii Niemieckiej oraz Związek Polaków w BRD "Zgoda".

Konwentem kierują rotacyjnie reprezentanci organizacji dachowych. Prof. Piotr Małoszewski objął prezydenturę po Wiesławie Lewickim (Kongers Polonii Niemieckiej) zaś po trzech kwartałach, czyli od października br., Konwentem pokieruje Aleksander Zając – prezes Polskiej Rady w Niemczech.

Z dniem 1 sytycznia 2013 prof. Piotr Małoszewski przejmuje przewodnictwo Konwentem Organizacji Pollskich w NIemczech. Prof. Małoszewski objął rotacyjne stanowisko Prezydenta Konwentu po Wiesławie Lewickim i będzie kreował politykę Konwentu przez kolejne trzy kwartały.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech powołany został w 1998 roku z potrzeby utworzenia jednego reprezentanta dla Polonii na rzecz realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r. Konwent srtanowią dzisiaj cztery organizacje dachowe : Chrześcijańskie Centrum na rzecz Kultury i Jązyka Ojczystego , Kongres Polonii Niemieckiej , Polska Rada - Federacja w Niemczech oraz Związek Polaków w BRD "Zgoda".

Konwent życzy na Nowy Rok 2013 wszystkim organizacjom polskim sukcesów w pracy społeczenj i pomyślności w realizacji własnych przedsięwzięć. Wszystkie organizacje polskie w Niemczech zapraszamy do szerokiej wspśłoracy i do aktywnego udziału w licznych projektach na rzecz dobrego imienia Polonii w Niemczech.

Do Siego Roku 2013 !

Na zdjeciu: Wiesław Lewicki, Alexander Zając i prof. Piotr Małoszewski

Niemiecki rząd bardzo poważnie traktuje propozycję Władysława Bartoszewskiego i Polonii, aby ustanowić w Berlinie miejsce pamięci, poświęcone polskim ofiarom nazizmu - powiedział niemiecki wiceminister spraw wewnętrznych Christoph Bergner.

Rozliczenie (historyczne) i pamięć mają centralne znaczenie w stosunkach polsko-niemieckich. Dlatego rząd federalny bardzo poważnie przyjął propozycję pana Bartoszewskiego, by wznieść w Berlinie pomnik polskich ofiar reżimu narodowosocjalistycznego - powiedział Bergner, który jest pełnomocnikiem niemieckiego rządu ds. mniejszości narodowych i przesiedleńców.

Zastrzegł jednocześnie, że nie można zapominać, iż już obecnie w rozmaity sposób przypomina się o cierpieniu polskich ofiar nazizmu, a finansowane przez państwo muzea i miejsca pamięci - jak Fundacja Topografia Terroru, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Fundacja Miejsc Pamięci w Brandenburgii czy Niemieckie Muzeum Historyczne - wyczerpująco poruszają temat nazistowskich zbrodni na polskiej ludności. Do tego należy doliczyć specjalne wystawy, jak ekspozycja "Niemcy i Polacy. Otchłanie i nadzieje", pokazywana trzy lata temu w Niemieckim Muzeum Historycznym w związku z 70. rocznicą niemieckiej napaści na Polskę.

Berlin 2012 beamer bgNiepotrzebny nam Hotel Lambert... wystarczy Biuro Polonii, porozumienie, zaangażowanie i wola pracy dla dobra wspólnego – powiedział prezydent Konwentu Organizacji  Polonijnych Wiesław Lewicki na berlińskim Kongresie, który odbywał się w dniach 7 i 8 grudnia tego roku. Ponad 130 osób z różnych stron Niemiec (goście z Polski i z zagranicy także) przybylo na to pierwsze ważne polonijne spotkanie. Okazało się, że niemiecka Polonia jest zjednoczona, aktywna, zgodna w programach i przedsięwzięciach, zespolona wspólną ideą krzewienia polskości na obczyźnie. Jednocześnie czuje się zobligowana do podejmowania wyzwań w celu pozyskiwania i wprowadzania w życie praw zagwarantowanych polsko – niemieckim porozumieniem, tzw. Okrągłego Stołu, a więc ustaleniami z 12 czerwca 2011 r. Jak wiadomo, wspomniane negocjacje przy Okrągłym Stole uznane zostały podstawą programu współpracy przyjętej przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20 rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między naszymi krajami. Najważniejsze ze spraw wiążą się ze wspólną historią, pomocą finansową  i instytucjonalną dla Polonii w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

Sprawy oświaty i języka ojczystego są dominujące, bowiem Polacy mają ambicje krzewienia i rozwijania swojej bogatej kultury, zachowania obyczajów i tradycji wyniesionych z domów rodzinnych w Polsce. Prezes Wiesław Lewicki rozpoczął swoje przemówienie stwierdzeniem, że ostatnie lata przyniosły ożywienie w działalności licznych grup Polonii. Wspólne święta, imprezy, spotkania i obchody, w tym przejęte z „senackiej” inicjatywy - Dzień Flagi i Dzień Polonii (obchodzone zawsze w maju) oraz Gala Nagrody Polonicus w Akwizgranie - sprzyjają kontaktom międzyśrodowiskowym polskim oraz polsko-niemieckim.

Unterkategorien