Od lewej: Prezes Kongresu i Konwentu W.Lewicki, Prezes ZPwN M.Wójcicki, Marszałek M.Borowski, Ambasador RP Dr. M.Prawda, 
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pełnomocnik Premiera RP prof.B.Bartoszewski, Minister K.Stanowski

W środę 17 listopada tuż po uroczystościach 30-lecia Deustches Polen Instytut (Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej) w Darmstadt przedstawiciele zjednoczonej w pięciu organizacjach dachowych Organizacji Polskich reprezentowanych przez Konwent i Związek Polaków w Niemczech spotkali się  z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Prezydentowi towarzyszył odpowiedzialny za stosunki polsko-niemieckie prof. Władysław Bartoszewski oraz przewodniczący Komisji Sejmowej ds Łączności z Zagranicą Marszałek Marek Borowski. Ambasador RP w Berlinie Marek Prawda przedstawił przygotowania do zbliżających się obchodów 20-lecia Traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku. Politycy Polonii Niemieckiej Wiesław Lewicki i Marek Wójcicki przedstawili aktualny stan przygotowań do ważnych dla Polonii negocjacji w ramach rozmów "Okrągłego Stołu". Było to niezwykle ważne i dające nadzieję na pomyślność rokować ministerialnych spotkanie.

Tuż po rozmowach politycznych odbyło się spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Polonią z całych Niemiec. Było to również wyjątkowe i niezwykle istotne dla Polonii wydarzenie podkreślające jej ważną rolę w życiu publicznym Niemiec. W indywidualnych rozmowach przedstawiciele Polonii informowali Prezydenta o swoich codziennych troskach i radościach, a szczytem spotkania było wspólne zdjęcie z Prezydentem na którego to przecież Polonia Niemiecka w zdecydowanej większości głosowała.