Artykul

Miło nam poinformować, że do Geschäftsstelle der Polonia in Berlin - Biuro Polonii w Berlinie dołączyła dr Katarzyna Szmygin-Wirski, która obejmie zadanie koordynowania pracy Biura. Wieloletnie doświadczenie zdobywała zarządzając projektami na wyższych uczelniach w Lublinie i Warszawie. Zadanie, jakiego się podjęła, to zbudowanie dobrze zorganizowanego Sekretariatu, co zdecydowanie wesprze cały zespół Biura w kontynuowaniu jego misji wspierania Polonii w Niemczech. 

Pani Katarzyna Szmygin-Wirski, mająca również gruntowne przygotowanie dydaktyczne w pracy ze studentami, wnosi w pracę Biura Polonii element współpracy z młodą Polonią, która jest dla niej częścią własnej tożsamości. 
Jak sama mówi: "Dostrzegam znaczenie budowania więzi z Polonią oraz wspierania społeczności polskiej w Niemczech. Wierzę, że poprzez nasze wysiłki możemy umożliwić Polonii łatwiejszy dostęp do wsparcia, informacji oraz zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Będę dążyć do tego, aby nasze Biuro Polonii było miejscem, gdzie każdy czuje się mile widziany i gdzie można otrzymać pomoc w różnorodnych kwestiach związanych z życiem w Niemczech."

#JesteśmyPolonią

Biuro Polonii w Berlinie powstało w wyniku podpisania w Warszawie umowy bilateralnej między Polską i Niemcami 12 czerwca 2011 roku. Celem umowy była intensyfikacja działań na rzecz wspierania obywateli niemieckich pochodzenia polskiego i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Umowa sprecyzowała i pogłębiła postanowienia Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Zadanie stworzenia Biura zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech. Głównym celem Biura jest reprezentowanie interesów organizacji polskich w Niemczech. Biuro pomaga organizacjom polonijnym i instytucjom w zakresie pracy i działania na terenie Niemiec. Głównym zadaniem Biura jest udzielanie porad i wspieranie stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych. Od początku 2023 roku Biurem Polonii w Berlinie kieruje dr hab. Brygida Helbig, polsko-niemiecka pisarka i badaczka literatury.

 

VI Kongres Organizacji Polskich w Niemczech

Ponad 120 osób z blisko 50 organizacji polonijnych wzięło udział w VI Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech, który odbył się w Bonn, 29.09.-1.10.2023. W czasie trzech dni obrad blisko 30 polityków, aktywistów, ekspertek i ekspertów wymieniało się doświadczeniami i opiniami w sześciu panelach. Dyskusje dotyczyły roli i znaczenia organizacji polskich, Polek i Polaków w procesie integracji społeczeństwa niemieckiego, jak również sytuacji na rynku pracy i problemów w systemie socjalnym, z którymi zmagają się nasi rodacy w Niemczech. Rozmawiano także o sukcesach polskich przedsiębiorców w Niemczech i podniesieniu statusu języka polskiego i promocji jego nauczania. Uczestnicy Kongresu wsparli także dalszy rozwój Biura Polonii w Berlinie, poprzez zwiększenie środków finansowych, zarówno na personel, jak i na organizację wydarzeń polonijnych.

10 punktów Deklaracji Końcowej

„Potencjał osób z polskim doświadczeniem migracyjnym oraz organizacji polonijnych w Niemczech powinien być lepiej wykorzystywany w interesie całego społeczeństwa. Umożliwiłoby to lepsze reagowanie na takie wyzwania jak niedobór wykwalifikowanych pracowników, radykalizacja społeczeństwa czy wyzwania demograficzne w Niemczech”, napisali uczestnicy w deklaracji końcowej, w której w dziesięciu punktach przedstawiają postulaty niemieckiej Polonii. Deklarację w całości można pobrać na stronie internetowej: www.kongres.de. Czytamy w niej m.in. o potrzebie wprowadzenia finansowania struktur i projektów stowarzyszeń regionalnych we wszystkich 16 landach oraz zwiększenie budżetu Federalnego Pełnomocnika ds. Kultury i Mediów (Bundesbeauftragte für Kultur und Medien) na projekty polonijne z obecnych 300 na 500 tys. euro rocznie, jak również podniesienie dofinansowania poszczególnych projektów do kwoty 30 tys. euro. Organizatorzy Kongresu proszą wszystkich działaczy polonijnych o przekazywanie postulatów Deklaracji Końcowej decydentom i politykom różnego szczebla, by jak najszerzej rozpowszechnić jej treść, a tym samym potrzeby środowisk polonijnych w Niemczech.

#JesteśmyPolonią

Wielu uczestników Kongresu zwracało uwagę na potrzebę większej widoczności Polek i Polaków w Niemczech, dlatego Biuro Polonii zaproponowało, by do wszystkich aktywności organizacji polonijnych i sukcesów poszczególnych osób naszej społeczności dopisywać w mediach społecznościowych hasztag: „#JesteśmyPolonią”/”#WirSindPolonia”. W ten sposób poprawimy swoją „widoczność” w mediach społecznościowych i wzmocnimy poczucie dumy z przynależności do Polonii.

Uczestnicy Kongresu przyjęli także rezolucję do władz Rzeczpospolitej, w której napisali:

"Członkowie naszych stowarzyszeń są polskimi obywatelami, a zatem państwo polskie ma obowiązek wspierać je wszystkie. Niemniej jednak w ostatnich latach dochodzi do wyłączenia z tego wsparcia niektórych organizacji polonijnych. Jest to wbrew zasadom demokracji i  Konstytucji RP".

Marcin Antosiewicz

 

Fotos: J.Uske, M.Siera; Grafika: Magdalena Kowalska

Die Situation der polnischen Bürgerinnen und Bürger ist auch im Jahr 2023, fast 20 Jahre nach dem Beitritt Polens zur EU, noch nicht zufriedenstellend.  Das ist ein zentrales Ergebnis des VI. Kongresses der Polnischen Organisationen in Deutschland, der vom 29. September bis zum 1. Oktober 2023 in Bonn stattfand. Die wichtigsten Schlussfolgerungen dieses Netzwerktreffens polnischer Organisationen, an dem über 120 VertreterInnen aus verschiedenen Bereichen und Bundesländern teilnahmen, sind folgende:

Das Potenzial von Menschen mit polnischer Migrationsgeschichte und -erfahrung sowie polnischer Organisationen in Deutschland sollte im Interesse der Gesamtgesellschaft besser genutzt werden. Damit könnte auf Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, die Radikalisierung der Gesellschaft und die demografischen Herausforderungen in Deutschland besser reagiert werden.

 
 

 

6 lipca 2023 Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z senatorami w trakcie pierwszego dnia oficjalnej podróży do Berlina, złożył wizytę w Biurze Polonii w Bundeshaus przy Bundesalle.

W skład delegacji Senatu weszli: przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej senator Beniamin Godyla; wiceprzewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej senator Halina Bieda; członek Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej senator Jacek Włosowicz; dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych i UE Leszek Kieniewicz oraz Bartosz Bęgowski reprezentujący Kancelarię Senatu.

Delegację Senatu RP w Biurze Polonii przyjeła kierowniczka Biura Polonii dr Brygida Helbig-Mischewski oraz przewodniczący Konwentu Wiesław Lewicki i prezes Polskiej Polskiej Rady w Berlinie Ferdynand Domaradzki.

Delegacja zwiedziła pomieszczenia Biura Polonii, a następnie udała się do reprezentacyjnej sali w Bundeshaus, gdzie spotkała się z ponad dwudziestoma przedstawicielami Polonii niemieckiej. W spotkaniu brali udział między innymi przedstawiciele stowarzyszenia Poldeh z Brunszwiku, Polskiej Kafejki Językowej w Berlinie oraz klubu sportowego FC Polonia Berlin.

W trakcie rozmów poruszano tematy nauki języka polskiego w Niemczech oraz organizacji komsji wyborczych zagranicą. Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamieć senator Barbary Borys-Damięckiej, która jako członkini senackiej komisji emigracji przez wiele lat wspierała Polonię niemiecką.

7 lipca 2023 roku - w drugim dniu oficjalnej wizyty delegacji Senatu w Niemczech - Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się z Prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem, Przewodniczącym Bundesratu Peterem Tschentscherem, z Minister ds. Kultury i Mediów Claudią Roth, premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrikiem Wüstem, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego i drugą przewodniczącą Bundesratu Manuelą Schwesig.

Biuro Polonii w Niemczech

fot. Andrzej Koston

Unterkategorien