Niemcy zgadzają się na rehabilitacja zamordowanych i prześladowanych przez nazistów członków polskiej mniejszości narodowej w Niemczech. Poinformował o tym wczoraj w Berlinie Christoph Bergner, wiceszef niemieckiego MSW, po zakończeniu kolejnej rundy obrad Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu.
O polskim wniosku rehabilitacyjnym „Rz" pisała jako pierwsza prawie rok temu.

– Rehablitacja członków polskiej mniejszości nastąpi jeszcze przed przypadającą w czerwcu 20. rocznicą polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – zapewnił Tomasz Siemoniak, wiceminister w MSWiA.
Bergner przypomniał wczoraj, że mniejszość polska w postaci Związku Polaków w Niemczech została zlikwidowana przez reżim narodowo-socjalistyczny. Miało to miejsce w lutym 1940 r. Z ocen historyków wynika, że z rąk gestapo zginęło do dwóch tysięcy członków związku.

We wczorajszym spotkaniu okrągłego stołu prócz przedstawicieli rządów obu krajów uczestniczyli także reprezentanci organizacji polonijnych w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.Ustalono wstępnie, że opracowana zostanie strategia nauki języka polskiego w Niemczech, w Berlinie powstanie finansowany przez stronę niemiecką sekretariat organizacji polonijnych, powołani zostaną pełnomocnicy ds. kontaktów z niemiecką Polonią w niemieckich landach oraz utworzone zostanie centrum dokumentacji Polonii w Domu Polskim w Bochum. Konkrety wczorajszych uzgodnień zostaną ogłoszone na kolejnym spotkaniu w maju  w Warszawie.

– Cieszę się, że udało się namówić stronę niemiecką do symetrii w sprawach nauki języka – ocenił Siemoniak, przypominając, że Polska dba o sprawy oświaty niemieckiej mniejszości w naszym kraju. Wymaga tego polsko-niemiecki traktat z 17 czerwca 1991 r., który przewiduje także takie same prawa dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia w Niemczech. Strona niemiecka nie wywiązywała się jednak z tych zobowiązań, zasłaniając się federalną strukturą RFN, w której sprawy oświaty znajdują się w wyłącznej kompetencji landów. To ma się obecnie zmienić poprzez opracowanie strategii nauczania języka polskiego. Dokument ten ma być wspólnym dziełem rządu federalnego, landów oraz organizacji polonijnych.

– Wyniki obrad są mocno zadowalające – ocenił wczorajszą rundę negocjacji Wiesław Lewicki, przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Polska zobowiązała się do podjęcia wspólnych badań naukowych dotyczących przymusowej asymilacji mniejszości niemieckiej w czasach PRL.

– Oczekujemy moralnej rehabilitacji tych Niemców którzy ucierpieli w PRL – powiedział Bernard Gajda, przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Polsce. Domaga się także utworzenia radiostacji dla mniejszości.

— Piotr Jendroszczyk z Berlina         więcej: http://www.rp.pl/artykul/620250.html