Konwent Organizacji Polskich w Niemczech ustanowił w 2000 r. medal za zasługi dla Polonii – “Cordi Poloniae”. Medal ten przyznawany jest bardzo rzadko i w wyjątkowych okolicznościach.Do tej pory wyróżnieni nim zostali:

  • ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (2002);
  • dr Andrzej Byrt, Ambasador RP w Niemczech (2005);
  • śp. prof. dr. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” (2008)
  • prof. Władysław Bartoszewski, Minister Spraw Zagranicznych RP (2010)
  • ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (2011)
  • Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu MSWiA, obecnie Minister Obrony Narodowej RP (2011)
  • Dr. Christoph Bergner MdB, Sekretarz Stanu w niemieckim MSW (2011)
  • Marszałek Senatu Rrzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz (2012)
  • Konsul Generalny RP, Radca Ambasady w Berlinie Mariusz Skórko (2013)

 

 

od lewej: Alexander Zając , prof.Piotr Małoszewski , Konsul Generalny Mariusz Skórko oraz Wiesław Lewicki-Foto Dariusz Manka

Podczas uroczystejGali Polonicus w dniu 27 kwietnia 2013 w Aachen Konwent wręczył konsulowi Mariuszowi Skórce medal “Cordi Poloniae” za aktywne wspieranie europejskiej Polonii w czasie swojej misji dyplomatycznej w Niemczech

 

od lewej: Alexander Zając , Wiesław Lewicki , prof.Piotr Małoszewski oraz Ambasador RP dr Marek Prawda

W czasie uroczystego pożegnania ambasadora dr Marka Prawdy w Berlinie we wrześniu roku 2012,  Konwent wręczył amgasadorowi medal “Cordi Poloniae” za aktywne wspieranie niemieckiej Polonii w czasie debat "Okrągłego Stołu".

od lewej:  prof.Piotr Małoszewski, Marszalek Senatu RP Bogdan Borusewicz, prezes Konwentu Alexander Zając

Podczas uroczyści "Gala Polonii" POLONICUS 2012 w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie w maju roku 2012  Konwent wręczył medal “Cordi Poloniae” Marszałkowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi za wieloletnią opiekę Senatu RP nad Polonią naświecie oraz wspieranie niemieckiej Polonii.


 

 od lewej: prezes W.Lewicki, prof.P.Małoszewski, min.T.Biemoniak, min,Ch.Bergner, prezes A.Zając

Podczas uroczyści "Vivat Polonia" w Czerwonym Ratuszu w Berlinie m na rzecz Polskiej Prezydencji w EU w lipcu 2011 roku,  przyznano medale “Cordi Poloniae”, ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi, Sekretarzowi Stanu MSWiA, oraz Dr. Christoph Bergner MdB, Minister Stanu w niemieckim MSW, za ich wkład w obrady "okrągłego Stołu" wspierające postulaty niemieckiej Polonii.

ks.prałat Stanisław Budyń i prezes Wiesław Lewicki

Podczas Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Berlinie w 2011 roku przyznano medal “Cordi Poloniae” ks. prałatowi Stanisławowi Budyniowi, Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech za jego niezłomną walkę o tworzenie warunków dla zachowania wiary i tożsamości narodowej tutejszej Polonii oraz odważne występowanie w obronie jej praw.

od lewej: prezes A.Zając, prof. Władysław Bartoszewski, moderator J.Ratajczak, prezes W.Lewicki

Podczas  Europejskiego Dnia Polonii 7 maja 2010 w Akwizgranie, podczas uroczystości "Polonicus 2010", Konwent Organizacji Polskich roku wręczył medal “Cordi Poloniae” prof. Władysławowi Bartoszewskiemu, Ministerowi Spraw Zagranicznych RP za jego niezwykłą postawę i wkład na rzecz dialogu polsko-niemieckiego.

od lewej: prezes M.Płażyński, A.Zając, prof.P.Małoszewski, Z.Kostecki,K.Nowacki, prof.A.Stelmachowski

Podczas wizyty w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie na wiosnę 2008,  Konwent Organizacji Polskich roku wręczył medal “Cordi Poloniae” ś.p. prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu, Marszałkowi Senatu i Prezesowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska, za wybitne zasługi na rzecz Polonii rozproszonej po całym świecie.

Ambasador RP, dr Andrzej Byrt i Prezes Konwentu Alexamder Zając / 2005 Berlin

 

 

ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (2002)