Tegoroczny Europejski Dzień Polonii zainicjowany przez Kongres Polonii Niemieckiej obchodzony był 7 maja w Akwizgranie, położonym na styku granic Niemiec, Holandii i Belgii. Na uroczystej Gali Polonii w historycznej ratuszowej Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego już po raz trzeci niemiecka Polonia wręczyła swoją własną nagrodę, Polonicus 2011. W ubiegłym roku nagrodę Polonicus otrzymali m.n. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek oraz prof. Władysław Bartoszewski.

W tym roku niemiecka Polonia wyróżniła nagrodą Polonicus panią Cornelię Pieper, wiceminister spraw zagranicznych RFN, odpowiedzialną za kontakty z Polską za jej szczególny wkład w „dialog polsko-niemiecki”. W kategorii „kultura” nagrodę Polonicus otrzymał prof. Karl Dedecius, nestor tłumaczy literatury polskiej w Niemczech i założyciel Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt.

W kategorii „organizacja życia polonijnego” wyróżniony został znany działacz polonijny wiceprzewodniczący Związku Polaków w Niemczech „Rodło“, Władysław Pisarek z Kleve. Honorową nagrodą Polonicus 2011 wyróżniony został wybitny brytyjski historyk prof. Norman Davies za wyjątkowy wkład w badanie historii Polski w aspekcie wkładu w proces jednoczenia się Europy.

Niezwykle ważnym wydarzeniem jest objęcie patronatem nagrody Polonicus przez Marszałka Senatu RP pana Bogdana Borusewicza, który wystosował na ręce inicjatora nagrody Polonicusa prezesa Kongresu Polonii Niemieckiej Wiesława Lewickiego list okolicznościowy odczytany wobec zgromadzonej Polonii. Uroczystości towarzyszyła orkiestra smyczkowa „Brusselensis” z brukseli pod batutą prof. Zofii Wisłockiej, laureatki nagrody Polonicus 2010. Laudatio artystyczne personifikacją Polonii wykreowała Margaux Kier wzbogacając poezją uroczystą Galę.

W swoich wystąpieniach laureaci podkreślili znaczenie nagrody Polonicus na rzecz jednoczenia się Polonii nie tylko w Niemczech, ale i w Europie, a prof. Norman Davies sympatycznie stwierdził, że od dzisiaj jest Polonicusem!

W uroczystościach przyznania nagrody Polonicus 2011 wzięli udział znamienici goście jak: wiceminister Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski, senator Barbara Borys-Damięcka z Komisji Spraw emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, poseł na Sejm RP, Joanna Fabisiak, dyrektor Iwona Popławska ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, z Europejskiej Unii Wspolnot Polonijnych jej honorowy prezydent Helena Miziniak z sekretarzem Romanem Smigielskim, oraz liczni dyplomaci z Konsulatu Generalnego w Kolonii i Ambasad RP w Berlinie, Hagi, Bruxeli i przy Unii Europejskiej.

Na uroczystość Gali Polonii przybyli też liderzy polskich organizacji w Niemczech m.n. prezydent Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech prof. Piotr Małoszewski (laureat Polonicus 2010) i Aleksander Zając wiceprezydent Konwentu i EUWP, Józef Malinowski sekretarz Związku Polaków w Niemczech „Rodło” i jednocześnie prezes „Macierzy Polskiej” w Niemczech, oraz liczni przedstawiciele Polskiej Rady w Berlinie.

Szczegółowe informacje o nagrodzonych osobistościach oraz relację medialną z uroczystości Gali Polonii w Akwizgranie znaleźć można na stronie internetowej Kongresu Polonii Niemieckiej www.kongres.de .