Od lewej: prof. Piotr Małoszewski (Chrz. Centrum), Krzysztof Nowacki (ZP" Zgoda"), Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej), Marek Wójcicki i Józef Malinowski (ZPwN "Rodło") Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech)

Spotkanie Konwent – Związek Polaków w Niemczech

Powołanie Stałej Konferencji Dachowych Organizacji Polonii i Polaków w Niemczech

W piątek 20 sierpnia br. w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli wszyscy jego członkowie: Prezydent Konwentu Wiesław Lewicki (Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej), prof. Piotr Małoszewski (Wiceprezes Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech), Krzysztof Nowacki (Prezes Związku Polaków "Zgoda" w RFN) oraz Aleksander Zając (Prezes Polskiej Rady w Niemczech - Zrzeszenie Federalne). Natomiast Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: Prezes Marek Wójcicki i członek Zarządu Głównego - Sekretarz Związku Józef Malinowski.

Podczas spotkania postanowiono utworzyć Stałą Konferencję Dachowych Organizacji Polonii i Polaków w Niemczech złożoną z członków Konwentu: Chrześcijańskiego Centrum, Kongresu Polonii Niemieckiej, Rady Polskiej w Niemczech i Związku Polaków "Zgoda" w RFN oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, której celem jest wypracowywania wspólnego stanowiska Polonii Niemieckiej i Polaków w Niemczech oraz reprezentowania go wobec władz niemieckich, polskich i Unii Europejskiej.

Ponadto opracowano wspólne postulaty w głównych sprawach nurtujących Polonię i Polaków w Niemczech na międzyrządowe rozmowy polsko-niemieckie nt. realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 17 czerwca 1991 roku.

Obrady przebiegały w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze. Ustalono, że spotkania Stałej Konferencji będą odbywały się regularnie.

Piotr Małoszewski