Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji sezonu kulturalnego Nadrenia Północna-Westfalia - Polska. W trakcie jednodniowej wizyty w Essen delegacji Senatu towarzyszył pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego profesor Władysław Bartoszewski.

W Essen spotkł się z reprezentacją Polonii niemieckiej reprezentowaną przez  KONWENT.  Na spotkaniu z Poloniią w muzeum Zeche Zollverein w Essen Marszałek  dał wyraz zrozumienmia i poparcia na rzecz postulatów przedłożonych na obradach okrągłego stołu w sprawie realizacji Traktatu z 1991 roku.

Marszałek wraz z polską delegacją spotkał się z szefową rządu kraju związkowego i jednocześnie przewodniczącą wyższej izby niemieckiego parlamentu Hannelore Kraft.

Marszałek Borusewicz podkreślił, że choć wizyta w Niemczech jest krótka, liczy na nawiązanie dobrych kontaktów z przewodniczącą Bundesratu. Rozmowy  dotyczyły współpracy polsko-niemieckiej, a także współpracy między naszym Senatem a Bundesratem.