Wydarzenia

Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie Narodowe!
Szanowni Goście!
Drodzy Rodacy!

Trudno ukryć wzruszenie, gdy staje się w takiej chwili w tym miejscu, gdzie bije serce polskiej demokracji. Ja to tętno polskiej demokracji słyszałem, czułem przez 19 lat mojej pracy w parlamencie. Za te 19 lat wspólnej pracy, z wieloma osobami zasiadającymi także dzisiaj na sali, chciałem serdecznie obu Wysokim Izbom podziękować.

Proszę Państwa!

Dostępuję dziś wielkiego zaszczytu i przyjmuję dzisiaj wielkie zobowiązanie.Dziękuję więc wszystkim, którzy wraz ze mną i z moją rodziną przeżywają tę doniosłą chwilę i tutaj w polskim Sejmie i w polskich domach. Zaprzysiężenie Prezydenta to zawsze święto polskiej państwowości i święto polskiej demokracji. Święto, w którym ma udział, i powinien mieć udział każda Polka i każdy Polak.
Dziękuję więc prawie dziewięciu milionom obywateli Polski, którzy wynieśli mnie do prezydenckiego urzędu. Chcę zapewnić, że uczynię wszystko, aby nie zawieść Państwa oczekiwań i nadziei.

Od lewei Prezydent Konwentu i Prezes Kongresu W.Lewicki, Prezes ZPwN"Zgoda" K.Nowacki, Minister Cornelia Pieper, Prezes PRwN A. Zając, Prezes Chrześcijańskiego Centrum prof. P.Małoszewski

W  poniedziałek 14 czewca br. Konwent spotkał się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Auswertiges Amt) w Berlinie z panią Minister Cornelią Pieper rzecznikiem d/s kontaktów polsko-niemieckich

Podczas wizyty roboczej Konwent przedstawił swój krótkoterminowy program prac oraz istotne dla Polonii problemy których rozwiązanie jest niezbędne do pełnej realizacji postanowień Traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku.  Konwent z dużym zadowoleniem przyjął propozycję minister Corneli Pieper jako partnera do rozmów z największą polską organizacją dachową w Niemczech.

W rozmowie poruszono również problemy nauczania języka polskiego we wszystkich krajach landowych z uwzględnieniem różnych możliwości nauczania. Przedstawiono też praktykę realizacji projektów kulturalnych jak i wagę wsparcia instytucionalnego organizacji. Strony zgodziły się, że niezwykle istotnym w chwili obecnej jest posiadanie przez Polonię dostępu do mediów, czego pierwszym sygnałem może być realizacja projektu prezencji internetowej "Polonia-Viva". W chwili obecnej szczególnie ważne dla obu stron jest też przygotowanie tematów na obchody 20-tej rocznicy podpisania Traktatu.

Zdaniem Wiesława Lewickiego wizyta ta stanowi ważny krok w kierunku stabilnej współpracy Polonii z Rządem Republiki Federalnej Niemiec, szczególnie, że wkrótce rozpoczynają się prace w komisjach roboczych mające za zadanie regulację zasad pełnej realizaji traktatu z 1991 roku. Postulaty Polonii zostały przyjęte ze zrozumieniem i będą przedmiotem szczegółowej debaty w poszczególnych komisjach roboczych.

Rlacja ze spotkania na stronie Auswertiges-Amt:

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/DeutschlandInEuropa/BilateraleBeziehungen/Polen/Aktuelles/100615-StM-Pieper-Konvent.html l

Szanowna Polonio w całej Europie !

Powódź spustoszyła Polskę. Wielka woda to wielka tragedia dla tysięcy powodzian. Zniszczone tysiące budynków, drogi, mosty, wodociągi.  A przede wszystkim dramat dziesiątek tysięcy ewakuowanych ludzi, którzy stracili często dorobek całego życia. Wiele ofiar śmiertelnych. Nikt jeszcze nie jest w stanie oszacować skali zniszczeń, a skutki powodzi jeszcze długo będą odczuwane przez całe społeczeństwo. Do tej pory najbardziej ucierpiały województwa małopolskie, śląskie, podkarpackie, dolnośląskie i mazowieckie.

Rząd i wiele organizacji pozarządowych pomagają powodzianom wrócić do domu, takiego, jaki mieli przed powodzią. Każdy może pomóc. Z inicjatywy Konwentu Organizacji Polskich oraz polskich przedsiębiorców w Niemczech, Kongres Polonii Niemieckiej wlącza się w akcję pomocy materialnej dla dotniętych powodzią Rodaków w Polsce.  Zwracamy się więc z apelem o pomoc dla powodzian zarówno do Polskich Organizacji jak i całej Polonii w Niemczech i w Europie.

Zainteresowanych  akcją Polonii prosimy o  przekaz pieniężny wg własnego uznania  z hasłem „POWÓDŹ" lub  "HOCHWASSER”  na  konto Kongresu Polonii Niemieckiej , polonijnej organizacji wyższej użyteczności publicznej:

Polnischer Kongress in Deutschland e.V.
Deutsche Bank -  Konto-Nr: 150 73 91  -  BLZ: 390 700 24
IBAN: DE51390700240150739100
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDB390


Celem naszej pomocy będzie w zależności od zebranej kwoty bardzo konkretna placówka typu dom dziecka, szkoła czy też jednostka straży pożarnej, tak oddanej w pomoc powodzianom.  Po zakończeniu akcji pomocowej przekażemy do publicznej wiadomości zarówno cel przeznaczenia jak i zebraną sumę.  Zainteresowanym możemy wystawić pokwitowania „Spendenbescheinigung” do odliczenia przekazanej sumy w rozliczeniu podatkowym.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zdecydują wyciągnąć pomocną dłoń poszkodowanym z góry w ich imieniu dziękujemy !

Prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

Wiesław Lewicki

Prosimy o przekazanie naszego apelu szerokim kręgom Waszych przyjaciół, znajomym i wszystkim, którzy sczerze chcą pomóc poszkodowanym Rodakom !

W ramach Europejskiego Dnia Polonii 1 i 2 maja 2010 w Akwizgranie Polonia wręczyła nagrodę POLONICUS 2010 wybitnym Polakom zaangażowanym na rzeccz dobrego imienia Polski w Europie. Przedstawiciele Polonii niemieckiej, belgijskiej i holenderskiej wręczyli honorową nagrode POLONICUS 2010 Przewodniczącemu Parlamentu UE profesorowi  Jerzemu Buzkowi. Od lewej : inicjator nagrody Polonicus - Prezes Kongresu Polonii i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesław Lewicki, Prezydent Parlamentu UE prof. Jerzy Buzek , przedstawicielka Polonii z Holandii Małgorzata Bos Karczewska, oraz Prezes Polskiej Rady w Belgii  Józef Ptaszyński.

Relację dziennikarską przekazujemy na poniźszych stronach naszej witryny oraz na stronach www.kongres.de

 

Foto - W.Lewicki

Premier Donald Tusk odebrał w Akwizgranie Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego. Wyróżnienie to zadedykował swemu pokoleniu Solidarności, a w szczególny sposób - ofiarom katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.

Polski premier jest pierwszym laureatem, któremu nagrodę wręczył urzędujący kanclerz Niemiec - Angela Merkel. Nagroda przyznawana jest corocznie od 1950 r. ludziom bądź instytucjom za zasługi na rzecz jedności europejskiej; jest najbardziej znaną i prestiżową polityczną nagrodą w Niemczech.

Odbierając wyróżnienie podczas uroczystości w ratuszu w Akwizgranie Tusk powiedział, że odczuwa dumę, patrząc na listę wcześniejszych laureatów. Dodał, że w Akwizgranie, jednej z symbolicznych stolic kontynentu, dostrzeżono, iż doświadczenie będące polskim udziałem "przybliża Europę Europejczykom".

Unterkategorien