Niemiecka Polonia dostanie 50 tys. euro na swoje biuro w Berlinie oraz 30 tys. euro na portal internetowy.

Takie kwoty zapisano w budżecie Niemiec na 2012 r. - poinformowało  ministerstwo spraw wewnętrznych w Berlinie.

"Środki zostaną wypłacone po zaakceptowaniu odpowiednich projektów" - zapewnia MSW. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi, a organizacje polskie w Niemczech nie kryją zniecierpliwienia brakiem decyzji.

Utworzenie w stolicy Niemiec biura Polonii oraz dofinansowanie strony internetowej uzgodniły w zeszłym roku rządy Polski i Niemiec podczas rozmów tzw. okrągłego stołu poświęconych sytuacji Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce 20 lat po podpisaniu przez oba kraje Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.

Według przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesława Lewickiego już we wrześniu zeszłego roku przedstawiono niemieckim władzom pierwsze projekty dotyczące utworzenia biura oraz portalu "polonia-viva.eu", a w grudniu do MSW trafiły wersje poprawione. "Od tego czasu nic się nie zdarzyło" - powiedział PAP Lewicki. Zapewnił, że Polonia była gotowa uruchomić biuro już od początku roku.

Przyszłe biuro Polonii będzie mieścić się w pomieszczeniu w budynku Archiwum Federalnego, obok wspólnego sekretariatu reprezentującego uznane w Niemczech mniejszości narodowe: Duńczyków, Serbołużyczan, Fryzów i Sinti i Romów. Według Lewickiego obiecane przez Niemców 50 tys. euro rocznie pozwoli sfinansować 3/4 etatu.

Biuro ma zajmować się m.in. reprezentacją Polonii wobec organów niemieckich władz, organizacją spotkań przedstawicieli Polonii i władz RFN i pośredniczeniem w kontaktach między nimi. "Zadaniem biura będą też starania o pozytywny obraz Polaków w Niemczech" - powiedział Lewicki.

Informacje dla Polaków mieszkających w Niemczech znajdą się na polonijnej stronie internetowej polonia-viva.eu. Według Lewickiego organizacje polskie zwracały się o dofinansowanie tego projektu kwotą ponad 100 tys. euro, jednak otrzymały 30 tys., co wystarczy na sfinansowanie 1/2 etatu.

O postępach można mówić w sprawie planowanego utworzenia w Bochum ośrodka dokumentacyjnego poświęconego kulturze i historii Polaków w Niemczech. Federalny minister kultury i mediów sfinansował opracowanie 100-stronicowego studium wykonalności, które obecnie jest analizowane. Według niemieckiego MSW niebawem mogą rozpocząć się prace nad stworzeniem multimedialnego centrum dokumentacyjnego.

Przewodniczący Związku Polaków w Niemczech spod znaku "Rodła" Marek Wójcicki powiedział PAP, że organizacja zawarła umowy z Niemieckim Muzeum Górnictwa w Bochum oraz Westfalskim Krajowym Muzeum Przemysłu (LWL) w sprawie organizacji wystaw o historii i kulturze Polaków w Niemczech. "Chcemy być częścią muzealnictwa zarówno niemieckiego, jak i polskiego" - powiedział Wójcicki.

Według niego land Nadrenia Północna-Westfalia gotowy jest przeznaczyć środki na remont Domu Polskiego w Bochum oraz na tablicę upamiętniającą organizację "Rodło".
PAP