W dniach 19 do 20 listopada 2011 w Pułtusku prezesi organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych debatowali nad sprawami Polonii na Radzie Prezesów EUWP.

W dniu 18 listopada Sekretariat EUWP - na zaproszenie szefa MSZ - spotkał się z ministrem Radosławem Sikorskim oraz z Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem. Wśród gości Rady Prezesów EUWP znaleźli się m.in. nowo wybrany przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł  Adam Lipiński , wiceprzewodnicząca tej komisji poseł  Joanna Fabisiak , sekretarz stanu  w MEN minister Mirosław Sielatycki, poseł Ligia Krajewska, przewodniczący Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, wicedyrektor TV Polonia Sławomir Zieliński.