Prezydent Konwentu Organizacji Polskich Aleksander Zając, szef MSZ RP Minister Radosław Sikorski, Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej Wiesław Lewicki

Warszawa w dniach 24-26 stycznia 2012

Wizyta w ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przedstawicieli Niemieckiej Polonii przyjął minister Radosław Sikorski. Rozmawialiśmy o ważnych dla nas projektach. W Berlinie powinno już z początkiem stycznia działać "Biuro Konwentu dla Polonii", które to właśnie z inicjatywy ministra stanowić będzie nową jakość dla naszej Polonii. Byliśmy również zgodni, że portal "Polonia Viva" informatywnie wzmocni jakość naszej pracy społecznej dla Polonii. Cieszy fakt, że w wyniku naszej relacji "Polonia Viva" nabierze nowej dynamiki. Zapraszam więc już teraz  na www.polonia-viva.eu.Oprócz spraw bieżących ważne jest zapewnienie stałego finansowania organizacji polskich w Niemczech ze strony BMI.  Tematem sspotkania była również zmiana zasady finansowania Polonii z dotychczasowego finansowania przez Senat RP na system finansowania Przez MSZ poprzez placówki dyplomatyczne.Podkreślając wybitne zasługi Senatu RP na rzecz Polonii wyraziliśmy nadzieję na sprywny i nowoczesny systm finansowania projektów Polonii.

Wizyta w Ministerstwie Obrony Narodowej. Na spotkaniu roboczym w sprawach Niemieckiej Polonii.... zdaliśmy raport "naszemu" ministrowi ze stanu realizacji postanowień "Okrągłego Stołu".

Przypomnę, że minister Tomasz Siemoniak był w roku 2011 gospodarzem obrad "Okrągłego Stołu"ze strony polskiej i nadal leżą mu sprawy Polonii na sercu. Mam nadzieję, że przy następnej wizycie będziemy mieć więcej dobrych wiadomości.Ministerwyraził zdecydowane poparcie na rzecz kontynułacji starań o polepszenie jakości warunków pracy Polonii w Niemczech.

 


Ministerstwo Cyfryzacji. Minister Boni zaangażowany w wyjaśnienia dotyczący zakresu umowy ACTA oddelegował do prac przy polsko niemieckiej debacie ministra Karpińskiego. Sekretarz Stanu min. Włodzimierz Karpiński zapewnił nas o kontynułacji obrad "Okrągłego Stołu", które w 26-rocznice podpisania pol.-niem. traktatu z 1991 podsumuje realizacje zobowiązań deklaracji podpisanej 12 czerwcy 2011 w Warszawie. Czy strony się z tego wywiążą? Taką to nadzieję nieprzerwanie żywi Polonia Niemiecka.Dzisiaj czekamy cierpliwie na ruch ze strona nowego partnera dla Polonii w Niemczech , którym jest BMI - Ministerstwo Spraw Wewnętzrnych z Ministrem dr. Christophem Bergnererem na czele.

Na zdjęciach: Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej i Prezes Konwentu Wiesław Lewicki , Szef MON RP Minister Tomasz Siemoniak, Prezydent Konwentu i Prezes Federacji Polskiej Rady w Niemczech Aleksander Zając, Minister Włodzimierz Karpiński.