W dniach 7-9 grudnia br. odbywa się w Berlinie Kongres Organizacji Polskich. Kongres jest spotkaniem przedstawicieli organizacji polskich, a także zaangażowanych w sprawy niemieckiej Polonii przedstawicieli kultury, sztuki i nauki.

Inauguracja Kongresu zaplanowana jest na piątek 7 grudnia w Hotelu Dorint Tegel, a główne obrady Kongresu odbędą sie w dniu 8 grudnia w Sali Europejskiej Landesvertretung NRW w Berlinie przy Hiroschimastraße 12 - 16.

Idea zwołania Kongresu Organizacji Polskich wynikła z potrzeby pogłębienia dialogu pomiędzy organizacjami polonijnymi w Niemczech a także refleksji na temat roli i zadań dla współczesnej Polonii nie tylko w Niemczech ale przede wszystkim w Europie.

Oprócz referatów problemowych i publicznej dyskusji, organizatorzy planuję skierować debatę programową w następujących trzech głównych zagadnieniach:

  • Język Polski jako ważny element świadomości i kultury narodowej;
  • „Realizacja Traktatu z 1991" w aspekcie deklaracji „Okrągłego Stołu";
  • „Współpraca Polonii z Polską" na rzecz wspierania modeli projektów europejskich.