W ramach przyjętej przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech rotacji przewodniczenia Konwentowi urząd Prezydenta Konwentu obejmuje z dniem 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012 prezes Kongresu Polonii Niemieckiej Dipl. Ing. Wiesław Lewicki.

Życiorys
Urodzony w 1957 roku w Gliwicach, od 1979 żonaty jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci i dziadkiem dwójki wnuków. Studiował nauki filozoficzne i ukończył studia na Politechnice Śląskiej, uzyskując dyplom inżyniera ochrony środowiska, po czym pracował m.in. w biurach projektowych, laboratoriach oraz instytucjach naukowych. W 1985 roku wraz z rodziną wyemigrował z Polski do Niemiec. Studiował podyplomowo zarządzanie przedsiębiorstwem w Kolonii, następnie doradztwo ds. ochrony środowiska we Frankfurcie nad Menem oraz marketing europejski w Akwizgranie. Przez 10 lat pracował dla międzynarodowego koncernu, pogłębiając doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi projektami i inwestycjami. W 2000 założył własną firmę doradczą "System Management" w Akwizgranie, którą prowadzi do dziś.

Działalność na rzecz Polonii
Od 2000 angażuje się w działalność na rzecz kulturalnego ożywienia i politycznego wzmocnienia Polonii. W 2004 założył pismo "Polregio" (w nakładzie 5 tys. egzemplarzy) a następnie klub i stowarzyszenie o tej samej nazwie Polregio e.V. w Akwizgranie. W grudniu 2007 stowarzyszenie "Polregio" weszło w struktury organizacji dachowej - Kongresu Polonii Niemieckiej, a w 2008 Lewicki został jego wiceprezesem. W styczniu 2009 objął obowiązki prezesa Kongresu, zaś w styczniu 2010 w ramach rotacji po raz pierwszy przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Z tytułu pełnionych funkcji bierze udział w pracach komiji legislacyjnej i przewodniczy komisji ds mediów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wiesław Lewcki bierze udział w stałych obradach polsko-niemieckiego "Okrągłego Stołu" i jest sygnatariuszem z ramienia Polonii porozumienia z dnia 12 czerwca 2011 podpisanego w Warszawie.

Działalność kulturalna Wiesława Lewickiego obejmuje organizację imprez kulturalnych w regionie Moza-Ren, aktywność redaktorską na portalach internetowych Polonii niemieckiej oraz publikację czasopism polonijnych. Odnośnie tych pierwszych, szczególną popularnością cieszyła się w latach 2008–2010 impreza cykliczna "Polregionale" dla uczcenia Dnia Polonii, odbywająca się w Akwizgranie. Jest redaktorem niemieckich serwisów polonijnych (m.in. www.polregio.eu, www.kongres.de, www.konwent.de, www.polonia-viva.eu). Sam pisze również felietony i komentarze dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i w Europie. W 2009 z jego inicjatywy po raz pierwszy przyznano nagrodę "Polonicus" dla zasłużonych na rzecz Polonii. Juz poraz trzeci w czasie uroczystej Gali Polonii w sali koronacyjnej Karola Wielkiego wręczana jest nagroda Polonicus a organizacją uroczystości zajmuje się założony również przez Wiesława Lewickiego Europejski Instytut ds Kultury i Mediów POLONICUS VOG.