W dniach 2-3 sierpnia 2012 r. na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prof. dr. hab. Janusza Ciska, w Warszawie przebywała delegacja Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech w składzie prezydent Konwentu Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej) oraz obaj przewodniczący Konwentu: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech) i Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech-Zrzeszenie Federalne). Prof. Janusz Cisek został powołany na wiceministra spraw zagranicznych w 2012 roku przejmując m.in. odpowiedzialność za sprawy polonijne. Celem spotkania w dniu 3 sierpnia w MSZ była wymiana poglądów na obecne problemy Polonii Niemieckiej i Polaków w Niemczech szczególnie w kontekście realizacji postanowień „Okrągłego Stołu” z czerwca 2011 r. Podkreślono z zadowoleniem pozytywne posunięcia strony niemieckiej w tej sprawie (biuro polonii, media, centrum dokumentacji) wyrażając jednak duże ubolewanie z bardzo wolnego postępu realizacji postanowień jak i szeregu nieprzewidzianych ograniczeń wprowadzanych przez stronę niemiecką. Szczególną troską napawa brak wyraźnego postępu w sprawach dotyczących nauczania języka polskiego, a szczególnie w zakresie pomocy ze strony niemieckiej dla nauczania języka polskiego jako ojczystego prowadzonego przez organizacje polonijne w Niemczech. Podczas spotkania stwierdzono bardzo daleką jeszcze drogę do osiągnięcia przez polską mniejszość w Niemczech podobnej pomocy jaką uzyskuje mniejszość niemiecka w Polsce.

W spotkaniu w MSZ uczestniczył też Marek Wójcicki przewodniczący Związku Polaków w Niemczech (Rodła) oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Maciej Szymański.

Podczas późniejszego spotkania Konwentu z dyr. Maciejem Szymańskim przedyskutowano problemy związane z finansowaniem projektów polonijnych przez MSZ, który w tym roku przejął przeznaczone na ten cel środki Senatu RP.

W tym samym dniu przedstawiciele Konwentu spotkali sie z min. Włodzimierzem Karpińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, by zapoznać się z wynikami ostatnich rozmów z Dr. Christophem Bergnerem, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Niemiec. Obaj ministrowie koordynują ze strony polskiej i niemieckiej realizację postanowień „Okrągłego Stołu” oraz przygotowania do spotkań plenarnych.

Dzień wcześniej, w dniu 2 sierpnia, przedstawiciele Konwentu byli gośćmi prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” premiera Longina Komołowskiego. Podczas spotkania  w którym uczestniczyli też pani dyrektor Iwona Borowska-Popławska, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego oraz pan Marek Różycki, członek Zarządu, omawiano m.in. zagadnienia zbliżającego się IV. Zjazdu Polonii Świata.


- Zdjęcie 1 - Wizyta w MSZ w dniu 3.08.2012: w środku prof. Janusz Cisek, Wiceminister Spraw Zagranicznych, w głębi Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Maciej Szymański, pierwszy z prawej prof. Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.
- Zdjęcie 2 - Wizyta w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w dniu 3.08.2012: od lewej Aleksander Zając, prof. Piotr Małoszewski, Wiceminister Włodzimierz Karpiński i Wiesław Lewicki.