W czwartek 25 lutego 2012 r. w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie odbyło się spotkanie przybyłych z Warszawy przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przedstawicielami Polonii niemieckiej reprezentowanych przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związek Polaków w Niemczech „Rodło”. Celem spotkania było przedyskutowanie postępów w realizacji postanowień tzw. „Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu”, podpisanych w dwudziestą rocznicę przyjęcia polsko-niemieckiego traktatu z dnia 17 czerwca 1991 r. 04. berlin 2012Ze strony MSZ w spotkaniu uczestniczyli panowie Maciej Szymański-dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, dr Marek Prawda-Ambasador RP w Niemczech, Andrzej Szynka-zastępca Ambasadora; Mariusz Skórko-kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady oraz pani Iwona Kozłowska-kierownik Wydziału Politycznego Ambasady. Obecny był również przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pan Sławomir Sztejmiec-doradca sekretrza stanu w MAiC Włodzimierza Karpińskiego. Stronę polonijną reprezentowali panowie:

03. berlin 2012Aleksander Zając-prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i przewodniczący Rady Polskiej w Niemczech Zrzeszenia Federalnego; Wiesław Lewicki-przewodniczący Konwentu i prezes Kongresu Polonii Niemieckiej; prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski-przewodniczący Konwentu oraz wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech oraz Marek Wójcicki-przewodniczący Związku Polaków w Niemczech. 06. Berlin 2012 Dodatkowo zaproszeni zostali eksperci: Ferdynand Domaradzki-przewodniczący Rady Polskiej w Berlinie; pani Dorota Kobiesz-zastępca prezesa Kongresu Polonii Niemieckiej oraz Marcin Nowak-prezes Oddziału Regionalnego Berlin-Brandenburg ZPwN.

Podczas kilkugodzinnego spotkania przedyskutowano stopień realizacji postanowień tzw. polsko-niemieckiego „Okrągłego Stołu” w punktach dotyczących Polonii i Polaków w Niemczech. 09. berlin 2012Pomimo postępu w wielu sprawach w dalszym ciągu realizacja postanowień przebiega bardzo powoli a wielkość proponowanej przez stronę niemiecką pomocy finansowej bardzo daleko odbiega od tej z jakiej korzysta mniejszość niemiecka w Polsce. Trudno tu więc mówić o dążeniu do likwidowania asymetrii w realizacji postanowień traktatowych. W pracy zespołu roboczego ds. nauczania języka polskiego w Niemczech nie nastąpił żaden postęp, bo od czasu powołania zespół w ogóle nie spotkał się. Poważne wątpliwości i sprzeciw budzi też proponowana przez odpowiedzialną osobę w BKM (Pełnomocnik Rządu Niemieckiego ds Kultury i Mediów) 08. berlin 2012nowa forma przyznawania pomocy na polonijne projekty kulturalne. Niewątpliwie nominowanie z dniem 1 marca nowej osoby w BKM do tych spraw, otwiera obecnie możliwości wypracowania korzystniejszych dla Polonii postanowień. Z zadowoleniem przyjęto informację o powołaniu w Federalnym Ministerstwie Spraw Węwnętrznych (BMI) dr. Reina na Federalnego Pełnomocnika ds realizacji traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 2011 r. i postanowień „Okrągłego Stołu” oraz powoływanie landowych pełnomocników. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali informacji dyrektora Szymańskiego o nowych formach wspierania Polonii przez polskie władze oraz o priorytetach polskiej polityki wobec polonii niemieckiej.