Nowosci

W Ambasadzie  RP w dniu 21 lipca br. spotkali sie uczestnicy debat Okraglego Stolu w celu przedyskutowania wspolnej Deklaracji Okraglego Stolu. Spotkanie prowadzil minister Tomasz Siemoniak MSWiA. W delegacji ze strony polskiej uczestniczyli m. in. prof. Krzysztof Miszczak, Andrzej Cygnarowski MSZ, Agata Szyszko MEN. Konwent reprezentowali: prof. Piotr Maloszewski, Aleksander Zajac i Wieslaw Lewicki. Ze strony ZPwN byla Bronislawa Karkos. Gospodarzy reprezentowali Andrzej Szynka, Iwona Kozlowska, Mariusz Skorko i pani Erdman.

W dniu 21 lipca 2011 r. w Ambasadzie Polskiej w Berlinie odbyło się robocze spotkanie min. Tomasza Siemoniaka (MSWiA) przewodniczącego polskiej delegacji w rozmowach „Okrągłego stołu ds realizacji traktatu polsko-niemieckiego” oraz wiceambasadora RP w Niemczech min. Andrzeja Szynki z przedstawicielami Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. W spotkaniu obok min. Siemoniaka, wzięli udział m.in. dr Krzysztof Miszczak, dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds Dialogu Międzynarodowego i współprzewodniczący grupy I „Okrągłego stołu” - Zagadnienia prawno-historyczne; pani Agata Szyszko, MEN, przedstawiciel grupy II – Nauka i wspieranie języków ojczystych; oraz pan Jarosław Małecki, MSWiA, przedstawiciel grupy III – Działania wspierające działalność organizacji społecznych. Konwent reprezentowali prezydent Aleksander Zając, Rada Polska w Niemczech i przewodniczący Wiesław Lewicki, Kongres Polonii Niemieckiej i prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Chrześcijańskie Centrum w Niemczech. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pan Andrzej Cygnarowski, MSZ, pan Mariusz Skórko i pani Iwona Kozłowska, Ambasada Polska w Niemczech, pan Bogdan Marczewski, MSWiA oraz pani Bronisława Karkos ze Związku Polaków w Niemczech.

Spotkanie miało na celu przedyskutowanie wyników oraz stopnia realizacji wspólnego oświadczenia „Okrągłego stołu” w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz Polaków w Niemczech, zgodnie z polsko-niemieckim traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w dniu 12 czerwca 2011 r. w Warszawie przez stronę polską i niemiecką. W kilku godzinnej dyskusji omówiono wszystkie punkty czerwcowego oświadczenia, wyznaczono i ustalono dalsze kroki działania a także rozdzielono zadania do wykonania dla członków spotkania w najbliższej przyszłości.

Wieczorem tego samego dnia podczas galowego koncertu „Made in Poland” wybitnego polskiego muzyka jazowego Zbigniewa Namysłowskiego w Sali herbowej „Czerwonego Ratusza” w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia medali Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech „Cordi Poloniae” przewodniczącym polskiej i niemieckiej delegacji „Okrągłego stołu” wiceministrom spraw wewnętrznych Tomaszowi Siemoniakowi i dr. Christophowi Bergnerowi za doprowadzenie do podsumowania realizacji postanowień traktatowych i sfinalizowania tekstu wspólnego oświadczenia.

Władze szukają sposobów na rehabilitację zabitych Polaków - Korespondencja z Berlina, Piotr Jendroszczyk 22-04-2011

W niemieckim parlamencie rozpoczęły się pierwsze, nieśmiałe dyskusje na temat rehabilitacji 2 tysięcy przedstawicieli Polonii w III Rzeszy wywiezionych przez nazistów do obozów koncentracyjnych i innych miejsc zagłady.

– Rehabilitacja byłaby pozytywnym sygnałem z Berlina dla całego polskiego narodu, zwłaszcza w kontekście 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu z  czerwca 1991 roku – zapewnia Dietmar Nietan, poseł SPD i wiceszef niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej Bundestagu. Przyznaje jednak, że prace nad uchwałą w tej sprawie są jeszcze w powijakach i nie wiadomo dokładnie, kiedy projekt ujrzy światło dzienne. Warszawa czeka zaś na rehabilitację, traktując ją jako kolejny dowód moralnej odpowiedzialności Berlina.

Trudny dobór słów


Z docierających z Bundestagu sygnałów wynika, że głównym problemem jest znalezienie takich sformułowań, które nie mogłyby w przyszłości się stać podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych i żądań przywrócenia niemieckiej Polonii statusu mniejszości narodowej, którym cieszyła się przed  II wojną światową.

W dniach 16-18 października 2010 r. odbyły się w Warszawie uroczystości XX-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Przybyli na nią przedstawiciele Polonii z całego świata. Polonię w Niemczech reprezentowali przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech: prezes Kongresu Polonii Niemieckiej - Wiesław Lewicki i wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Poslkiego w Niemczech - prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski oraz Związku Polaków w Niemczech inż Wiesław Kempa i pani Bronisława Karkos.02. xxlecie wspolnoty polskiej
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę Mszą św. koncelebrowaną odprawioną w Katedrze Warszawskiej w intencji Stowarzyszenia i jego dwu nieżyjących prezesów śp. prof. dr. hab. Andrzeja Stelmachowskiego i śp. Marszałka Macieja Płażyńskiego. Mszy św. przewodniczył Prymas Senior ks. kardynał Józef Glemp. Następnie w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu odbyło się otwarcie wystawy poświę- conej XX-leciu Stowarzyszenia. Prezes Longin Komołowski powitał licznie zgromadzonych gości, wśród których obecni03. xxlecie wspolnoty polskiej byli m.in.: JE ks. kardynał Józef Glemp Prymas Senior, JE ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki - Metropolita Archidiecezji Lwowskiej, JE ks. biskup Ryszard Karpiński oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu i Rządu RP a także działacze organizacji polskich i polonijnych z całego świata, prezesi i członkowie wszystkich oddziałów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w kraju. Zwracając się do zebranych przyjaciół "Wspólnoty Polskiej" Prezes Login Komołowski powiedział, że Stowarzyszenie to organizacja, której sensem istnienia jest służba i powinność świadczenia pracy na rzecz tej części naszej  narodowej wspólnoty, którą los osadził poza dzisiejszymi granicami kraju.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Bei der anstehenden Landtagswahl am 9. Mai 2010 entscheiden Sie mit Ihrer Stimme über die Zusammensetzung unseres Parlaments in Nordrhein-Westfalen für die kommenden fünf Jahre. Wählen zu gehen bedeutet, das eigene Mitspracherecht zu nutzen und über die politische Gestaltung unseres Landes mitzubestimmen.

In der persönlichen Entscheidung für Parteien, Programme und Personen liegt die grundlegende Bedeutung jeder demokratischen Wahl. Ich möchte Sie deshalb dazu ermutigen, sich vor der Landtagswahl mit den politischen Positionen der zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten zu beschäftigen.

Nordrhein-Westfalen ist ein Land der kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt. Umso mehr ist es in unserer Demokratie notwendig, dass sich diese Vielfalt auch in der Beteiligung der Menschen an der Landtagswahl und in ihrem politischen Engagement widerspiegelt.

Mir liegt ganz besonders daran, dass sich gerade die vielen Menschen polnischer Abstammung, die in Nordrhein-Westfalen zu Hause sind, an der Wahl beteiligen, weil sie mit großer Zuversicht und Verlässlichkeit dieses Land mit aufgebaut und gestaltet haben.

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht als Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen ernst und stimmen Sie am 9. Mai ab über die zukünftigen politischen Kräfteverhältnisse im Düsseldorfer Landtag.

Auf jede einzelne Stimme kommt es an. Und damit auch auf Ihre!

Dafür danke ich Ihnen und grüße Sie herzlich

Regina van Dinther                                                                 Wahlaufruf der Polonia in NRW

W 30 rocznicę powstania i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, z inicjatywy Pani Poseł Joanny Fabisiak, ogłoszony został konkurs „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”. Jego organizatorami są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych i Fundacja „Świat na tak”. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Ryszard Kaczorowski, Prezydent Lech Wałęsa, Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński. Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli m.in. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.