W dniach 16-18 października 2010 r. odbyły się w Warszawie uroczystości XX-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Przybyli na nią przedstawiciele Polonii z całego świata. Polonię w Niemczech reprezentowali przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech: prezes Kongresu Polonii Niemieckiej - Wiesław Lewicki i wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Poslkiego w Niemczech - prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski oraz Związku Polaków w Niemczech inż Wiesław Kempa i pani Bronisława Karkos.02. xxlecie wspolnoty polskiej
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę Mszą św. koncelebrowaną odprawioną w Katedrze Warszawskiej w intencji Stowarzyszenia i jego dwu nieżyjących prezesów śp. prof. dr. hab. Andrzeja Stelmachowskiego i śp. Marszałka Macieja Płażyńskiego. Mszy św. przewodniczył Prymas Senior ks. kardynał Józef Glemp. Następnie w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu odbyło się otwarcie wystawy poświę- conej XX-leciu Stowarzyszenia. Prezes Longin Komołowski powitał licznie zgromadzonych gości, wśród których obecni03. xxlecie wspolnoty polskiej byli m.in.: JE ks. kardynał Józef Glemp Prymas Senior, JE ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki - Metropolita Archidiecezji Lwowskiej, JE ks. biskup Ryszard Karpiński oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu i Rządu RP a także działacze organizacji polskich i polonijnych z całego świata, prezesi i członkowie wszystkich oddziałów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w kraju. Zwracając się do zebranych przyjaciół "Wspólnoty Polskiej" Prezes Login Komołowski powiedział, że Stowarzyszenie to organizacja, której sensem istnienia jest służba i powinność świadczenia pracy na rzecz tej części naszej  narodowej wspólnoty, którą los osadził poza dzisiejszymi granicami kraju.

Podkreślił, że "zadania Stowarzyszenia nie uległy zmianie, a nasi partnerzy za granicą nadal oczekują od nas współpracy i pomocy". W dalszej części spotkania prezes Stowarzyszenia Longin Komołowski wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Medale Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".  Po południu w Pałacu Prezydenckim, Sekretarz Stanu minister Olgierd Dziekoński w imieniu Prezydenta RP wyróżnił wysokimi odznaczeniami państwowymi kilkunastu przedstawicieli Polonii, a wśród nich m.in. ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego ze Lwowa - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz pana Tadeusza Pilata, Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Na zakończenie sobotnich uroczystości jubileuszowych na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta gala i rozdanie dorocznych nagród TV Polonia "Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju" na Zamku Królewskim.

 

W sobotę wieczorem zaproszeni goście udali sie na nocleg do Pułtuska, gdzie w niedzielę 17 października uczestniczyli w Mszy św. w pułtuskiej katedrze, następnie spotkali się z zarządem "Wspólnoty Polskiej" oraz pracowali w grupach, wymieniając opinie i prezentując programy współpracy na najbliższy rok. Po obiedzie udali się do Warszawy na koncert chopinowski, który w Domu Polonii zagrała Anna Fedorova, pianistka z Ukrainy, uczestniczka II etapu XVI Międzynarodowego Konkursu pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Warto pamiętać, że Wspólnota Polska zawsze wspierała nasze stowarzyszenia a szczególnie remonty Ośrodka „Concordia” w Herdorf-Dermach.
Zarządowi Wspólnoty Polskiej oraz jego współpracownikom życzymy dalszych owocnych lat działalności dla Polonii i Polaków poza granicami Kraju.