Nowosci

Cornelia PieperCornelia Pieper, niemiecka koordynator ds. współpracy z Polską, rozpoczyna dziś (11 stycznia) kilkudniową podróż do krajów bałtyckich. Następnie, po raz pierwszy od czasu objęcia urzędu, przyjedzie z wizytą do Polski.

W dniach 11-13 stycznia Pieper odwiedzi Łotwę, Estonię i Litwę i spotka się z tamtejszymi ministrami spraw zagranicznych i ministrami kultury.
Polskę Cornelia Pieper odwiedzi w dniach 14-15 stycznia. Spotka się m. in. z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysławem Bartoszewskim, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim oraz z minister edukacji Katarzyną Hall.

Wiesław LewickiZ dniem 1 stycznia 2010 nowym przewodniczącym Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech został Wiesław Lewicki – Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej, największej dachowej organizacji polonijnej skupiającej 35 stowarzyszeń.

Według „Raportu o sytuacji Polonii i Polaków za granicą” przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku – „Konwent Organizacji Polskich w Niemczech (…) traktowany jest jednak jako główny reprezentant Polonii niemieckiej wobec władz RP i RFN. Konwent jest radą prezesów czterech ogólnokrajowych organizacji d a c h o w y c h (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury i Języka Polskiego, Kongres Polonii Niemieckiej,Polska Rada w Niemczech – Zrzeszenie Federalne, Związek Polaków w Niemczech „Zgoda”). Wymienione organizacje podpisały w 1998 r. porozumienie o powołaniu Konwentu, którego cele sformułowano następująco:
ustalanie wspólnego stanowiska Polonii niemieckiej w sprawach jej dotyczących, reprezentacja interesów Polonii niemieckiej wobec władz i instytucji wszystkich szczebli RFN i RP oraz pozyskiwanie i dysponowanie środkami finansowymi na działalność organizacji polskich i polonijnych w Niemczech”. Przewodnictwo w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech odbywa się na zasadach rotacyjnych. 1 stycznia Wiesław Lewicki przejął funkcję przewodniczącego Konwentu po Aleksandrze Zającu – Prezesie Polskiej Rady w Niemczech.
W trakcie swej nadchodzącej kadencji prezes Lewicki zamierza stworzyć aktywną obecność Polonii niemieckiej na arenie politycznej oraz medialnej zarówno Polski jak i Niemiec, ponieważ jak sam twierdzi „chcemy jako Polonia niemiecka, żeby mówiono o nas, ale nie bez nas”.