Cornelia PieperCornelia Pieper, niemiecka koordynator ds. współpracy z Polską, rozpoczyna dziś (11 stycznia) kilkudniową podróż do krajów bałtyckich. Następnie, po raz pierwszy od czasu objęcia urzędu, przyjedzie z wizytą do Polski.

W dniach 11-13 stycznia Pieper odwiedzi Łotwę, Estonię i Litwę i spotka się z tamtejszymi ministrami spraw zagranicznych i ministrami kultury.
Polskę Cornelia Pieper odwiedzi w dniach 14-15 stycznia. Spotka się m. in. z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysławem Bartoszewskim, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim oraz z minister edukacji Katarzyną Hall. Niemiecka koordynator ma w planach również spotkanie z prof. Ireną Lipowicz, współprzewodniczącą Forum Polsko-Niemieckiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oprócz tego w trakcie wizyty w Polsce koordynator Pieper spotka się z Grażyną Henclewską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, a także z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas spotkań Pieper chce porozmawiać m. in. o edukacji, współpracy naukowej oraz o promowaniu kultury.