Uncategorised

   II tura wyborów w Niemczech przeprowadzona  w dniu 12 lipca 2020 r.

   wyłącznie korespondencyjnie dała nastąpujące wyniki:

 

Polonia się zmienia. Niemiecka i polska polityka muszą to wziąć pod uwagę

„Czuć się jak w domu w obu krajach, w Polsce i w Niemczech. Czerpać z dwóch różnych doświadczeń kulturowych i społecznych i móc przekazywać dalej ich wartość” – Ilona spontanicznie odpowiada na pytanie, co w Niemczech znaczy dla niej jej polskie pochodzenie. Miała 15 lat kiedy ponad 30 lat temu przyjechała z rodzicami z Polski do Niemiec na daleki Zachód. Tutaj poznała męża, także pochodzącego z Polski. Początek na pewno nie był łatwy. Dziś oboje są urządzeni, mają pewne miejsca pracy. Dorosłe już dzieci urodziły się w Nadrenii Północnej-Westfalii, tam, gdzie żyje rodzina.

Agnieszka i jej niemiecki mąż mieszkają w Berlinie, przyjechała do Niemiec w latach 90. „za miłością”. Ich wspólne dziecko mówi po niemiecku i po polsku, podobnie jak już jej mąż. Cała trójka utrzymuje bliski kontakt z rodziną Agnieszki w Polsce. Materialnie również są zabezpieczeni, każde z nich ma pracę.

 

Na zdjęciu w banerze od lewej: Piotr Sigwantz (Biuro Wuppertal), Anna Golan (Biuro Köln), Sarah Kiermaszek (PR-NRW), Joanna Szymanska (Projektleiter-NRW), Magda Kowalska (Biuro Essen), Blanka Zaborowski (Biuro Aachen), Wiesiek Lewicki (Koordynator-NRW) - Foto: Alexandra Lewicki

Jesienią bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: „Info-Point-Polregio” – sieć struktur socjalnych w NRW. Projekt na rzecz wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej - Westaflii. Wkład w partycypację społeczną i integrację.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Polregio e.V. z Aachen i dofinansowany ze środków  Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Realizacja projektu przewidziana jest na kolejne dwa lata, tj. do końca 2021 roku.

Młoda Polonia, przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech oraz  państw Unii Europejskiej obradowali w dniach 4-6.10.2019 w Bonn na IV Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech– Kongresie Młodej Polonii, pod  hasłem: „Dać głos Młodym Europy! Młode Polki i Polacy w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

Kongres Młodej Polonii zgromadził przez trzy dni obrad, debat i dyskusji ponad 150  przedstawicieli Polek i Polaków na emigracji w różnym wieku i o różnym stażu pobytu zagranicą, reprezentantów struktur i organizacji landowych, osoby niezrzeszone, grupy nieformalne, przedstawicieli mediów polonijnych, w końcu ekspertów polonijnych m.in.: w dziedzinach mediów,  partycypacji obywatelskiej, spraw socjalnych, kultury, języka polskiego. Udział w obradach Kongresu i proces zgłaszania chęci udziału  w wydarzeniu był otwarty i jawny – dbając o pluralistyczny wymiar obrad, z uwzględnieniem zasad demokratycznych i uszanowania praw każdej jednostki. Kongres stanowił tym samym niejako zebranie walne Polek i Polaków w Niemczech. Kongres z założenia był wydarzeniem międzypokoleniowym, łaczącym przeszłość z teraźniejszością w imieniu budowania wspólnej europejskiej partycypatywnej przyszłości, w której Polonia zdecydowanie odgrywa aktywną rolę bazującą na wspólkształtowaniu polityk, które bezpośrednio jej dotyczą, chociażby ze względu na liczebność jej przedstawicieli na terenie Niemiec.  Uczestnicy kongresu reprezentują ekspercko każdą dziedzinę, w obrębie której wystosowane zostały poniższe postulaty, ich doświadczenie bazuje na wieloletniej pracy w przedmiotowych dziedzinach, jest poparte adekwatnym wykształceniem oraz feedbackem grup docelowych.

Polonia jest gotowa i chce współdecydować o swoich prawach, obowiązkach i przede wszystkim  roli w niemieckim społeczeństwie, poprzez aktywne włączanie się w istniejące procesy i struktury. Prawie 2 miliony obywateli niemieckich o polskich korzeniach oraz Polek i Polaków żyjących w Niemczech to grupa, której niesposób pominąć, a jednak częściowo uległa marginalizacji społecznej, czas najwyższy aby budując na własnych zasobach wzmocnić Polki i Polaków  w duchu parycypatywnym i społecznej równości (Equal) z innymi przedstwicieami wielonarodowego krajobrazu społeczeństwa RFN.

Europejski Kongres Młodej Polonii w Bonn 2019 roku potwierdził tematy zawarte we wnioskach poprzednich Kongresów w Berlinie w 2012 , w Düsseldorfie w 2014 oraz w Berlinie w 2016 r.

Podczas Kogresu wypracowano postulaty w obszarze: partycypacji obywatelskiej, politycznej i medialnej, kultury, języka polskiego w Niemczech, społecznym.

Podczas kongresu zwrócono szczególną uwagę na rolę Pełnomocników ds. Polonii z kamapanią na rzecz popularyzacji pełnomocników w celu przybliżenia i wyposażenia w instrumenty wykonawcze -  tej niezwykle ważnej wynikającej z protokołu okrągłego stołu 2011 i bilaterlnych umów polsko-niemieckich funkcji. 

Jednym z postulatów jest ponadto powołanie ponadlandowego gremium GRUPY INICJATYWNEJ o nazwie roboczej "Koalicja dla Polonii" jako demokratycznego reprezentanta Polonii w Niemczech.

Uczestnicy Kongresu Młodej Europejskiej Polonii w Bonn 2019 wyjeżdżająć do domów wskazywali na  konieczność kontynuowania corocznych spotkań z udziałem zainteresowanej wydarzeniem Polonii instytucji i organizacji polskich i polonijnych oraz przedstawicieli środowiska nowej emigracji.

Kongres był wydarzeniem dynamicznym, wszechobecna była energia do działania i wiał wiatr nadchodzących zmian!

Wydarzenie uświetnili Dr. Marek Prawda (Dyrektor przedstawicielstwa KE w Warszawie), Dr. Michał Boni (były europoseł, aktywista), Josef Neumann (MdL NRW), oraz 3 z 17 zaproszonych pełnomocników ds. Polonii (DZIĘKUJEMY za obecność) Throsten Klute (NRW), Katarzyna Niewiedzial (Berlin), Stefan Schmidt (Schleswig-Holstein)  oraz nowopowołany Konsul ds. Polonii z Konsulatu generalnego RP w Kolonii Aleksander Gowin.

Postulaty w pełnej treści już krótce!

Joanna Szymanska

Oragnizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Pełnomocnikowi ds. Polonii przy Landzie NRW, Federalnemu Pełnomocnikowi ds. Kultury i Mediów oraz Intytutowi im. Gustava Stresemmana w Bonn oraz wszystkim obecnym mediom polonijnym.

 

 

Abschlusserklärung zum Kongress der Jungen Polonia in Bonn vom 4. - 6. Oktober 2019

 

 

 

Dokument końcowy Kongresu Młodej Polonii w Bonn w dniach 4 – 6 października 2019 r.

 

Fotos: J.Uske, W.Lewicki, Cosmo WDR

W październiku br. "Konvent Organizacji Polskich w Niemczech" już poraz czwarty zorganizuje kongres dla Polonii. Tym razem będze to europejski „Kongres Młodej Polonii” w Bonn z mottem: „Młodzi Polacy i Polki w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

KONGRES MŁODEJ POLONII - BONN 2019

4.- 6. października 2019 w Bonn,

Miejsce: Gustav-Stresemann-Institut, 53175 Bonn, Langer Grabenweg 68

 

Celem „Kongresu Młodej Polonii” jest motywowanie młodych obywateli polskiego pochodzenia na rzecz europejskiej integracji w kraju swojego zamieszkania. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy będą debatować na tematy związane z partycypacją młodej Polonii w procesach integracycjnych w UE, sieciowaniu się młodego społeczeństwa obywateskiego UE oraz aktywności i upowszechnianiu dobrych przykładów obecności ludzi młodych w codziennym życiu kulturalnym, obywatelskim i politycznym, ekologicznym w Unii Europejskiej.

W piątek 4 października zainaugurowane zostanie spotkanie „Młodej Poloni” pt.:“Europa zaczyna się w domu“ dyskusją moderowaną z udziałem Pełnomocników ds. Polonii w Niemczech. Wieczór zwieńczy występ Czesława Mozila (Czesław śpiewa dla Polonii).

W sobotę, 5 października, będzie jednocześnie oficjalnym otwarciem Kongresu Młodej Polonii, nad którym patronat honorowy objął  Pełnomocnik ds. Polonii przy Landzie Nadrenii Północnej-Westaflii  Thorsten Klute.

W programie „Kongersu Młodej Polonii” są m.in. 3 panele dyskusyjne: (JA) Moje miejsce w Unii Europejskiej – „Europa zaczyna się od domu“. (My) "Młode,  europejskie społeczeństwo obywatelskie w służbie procesów   integracyjnych w Unii Europejskiej“, oraz (Jak?) "Młoda Europa ma głos – społeczne, kulturalne, polityczne  zaangażowanie  młodej Polonii“.

Niedziela 6 października upłynie pod znakiem pracy w grupach tematycznych (polityka, społeczeństwo obywatelskie, media i kultura, ekologia) - każda z grup wypracuje „postulaty Młodych Europejczyków” polskiego pochodzenia – ich wizję i impulsy na przyszłość, które to zostaną upublicznione oraz przesłane decydentom na szczeblu landowym, krajowym i europejskim.

„Kongers Młodej Polonii” jest platformą spotkania w ramach projektu „Koalicji dla Polonii”. Więcej informacji na www.Konwent.de  i  www. Polonia-Viva.eu  oraz w medich społecznościowych. Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać jak najszybciej gdyż liczba miejsc jest limitowana, a karty wstępu zostaną przesłane w kolejności napływających zgłoszeń.

Organizatorem „Kongresu Młodej Polonii” jest Konwent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy i dofinansowaniu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów oraz Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migrantów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej Westwalii.

Przypomnijmy poprzednie Kongresy Organizacji Polskich organizaowane przez Konvent. I Kongres odbył się w Berlinie w grudniu 2012 w Przedstawicielstwie Landu NRW przy Rządzie Federalnym BRD, II Kongres odbył się w paćdzierniku w Landtagu NRW a III ponownie w Przedstawicielstwie NRW w Berlinie.

W pańdzierniku tego roku IV Kongres poświęcony debacie Młodej Poloni znajdzie swoje miejsce w przepięknym ośrodku konferencyjnym instytutu Gustava Stresemanna w Bonn.

Organizatorem „Kongresu Młodej Polonii” jest Konvent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy i dofinansowaniu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów oraz Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migrantów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej Westwalii.

Gustav Streseann Institut  oraz Instytut Polonicus są partnerami organizacji IV Kongresu a patronat medialny objęłoła Polonia Viva, redakcja Twoje Miasto i Magazyn Polonia. Wieczorki muzyczne w przytulnej piwniczce Instytutu Strasemann uświetnią: Czesław Mozil oraz Róża i Benek Frąckiewicz, a disco poprowadzi DJ Elik.

Już dzisiaj cieszymy się na wspaniałe spotkanie, ciekawą debatę i innowacyjne impulsy dla naszej europejskiej POLONII !

Wiesław Lewicki

Program PL                                                                    Programm DE

Zgłoszenie PL                                                                Anmeldung DE