Historia Biura dla Polonii wiąże się bezpośrednio z historią polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie podpisanym w 1991 r. w Warszawie. Traktat ten był impulsem do powstawania wielu organizacji polskich w Niemczech, które gromadziły się pod skrzydłami pięciu tzw. organizacji dachowych. Z kolei te organizacje utworzyły Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, który przez lata reprezentował Polonię wobec władz polskich i niemieckich. Naturalnym porządkiem rzeczy Konwent stał się partnerem do rozmów przy Okrągłym Stole powołanym na 20 rocznicę podpisania Traktatu. W trakcie tychże rozmów Konwent wypracował m.in. projekt Biura Polonii w Niemczech, które to w zapisie Wspólnego Oświadczenia z 12.czerwca 2011r. uzyskało prawo decydowania jak Biuro Polonii ma funkcjonować, a finanasowanie zapewnione zostało Konwentowi przez uchwałę Bundestagu.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EWIV, jako podmiot prawny prowadzi projekt Biura Polonii w Berlinie realizując osiem ważnych dla Polonii punktów, które wymienione są szczegółowo na stronie Biura Polonii.

Biuro Polonii jest platformą współpracy dla całokształtu organizacji polskich we wszystkich zakątkach Niemiec, buduje mosty polsko - niemieckie i stwarza możliwość wspierania działań w imię wartości demokratycznych i europejskich. Zadaniem Biura Polonii jest inspirowanie polskiej comunity do działań m.in. inicjowanie Kongresów Organizacji Polskich, które od 10 lat są ważnym instrumentem do debat i wypracowywania wspólnych stanowisk Polonii oraz wskazaniem impulsów do działania. Relacje ze wszystkich dotychczasowych pięciu Kongresów znajdują się na naszej stronie www.konwent.de .

Na IV.Kongresie w Bonn w roku 2019, poświęconemu Młodej Polonii padła propozycja m.in. zmiany pokoleniowej w samym Biurze Polonii. Postulaty kongresowe zapoczątkowały procesy zmian i tak z początkiem roku 2021 utworzyliśmy stanowisko asystenta przygotowującego się do objęcia kierownictwa Biura Polonii. Pandemia i inne okoliczości pokazały, że zmiany potrzebują swojego czasu i tak weszliśmy w rok 2022, który niósł nadzieję z odmłodzoną ekipą szybkiego opracowania nowej strategi. Mieliśmy też nadzieję na sprawdzenie możliwości nowej lokalizacji Biura by była bardziej dostępna dla Polonii. Tak się jednak nie stało. Wzrosła natomiast aktywność w internecie związana z wizytacją poszczególnych organizacji, z którymi mamy kontakt od wielu lat.

Przemiany pokoleniowe nie są tak łatwe jak by się wydawało. Różne okoliczności nie pozwoliły na poszerzenie działalności Biura Polonii w zaplanowanych nowych obszarach jego działania już w tym roku.  Przypomnę tylko, że Biuro Polonii jest projektem zdefiniowanym wyłącznie na rok i z końcem każdego roku wygasa wraz ze wszystkimi jego umowami, a nowy wniosek na kolejny rok odzwierciedli nową strategię.

W chwili obecnej opracowywana jest z pomocą zewnętrznej firmy konsultingowej kompleksowa strategia działania Biura Polonii na następne lata. Będzie to nowe otwarcie dla pełnej realizacji wszystkich zadań postawionych przed Biurem Polonii. Nowe strategiczne otwarcie i konsekwentna realizacja zmiany pokoleniowej w Biurze implikuje nowe zdefiniowanie wszystkich stanowisk pracy i zaproszenie zainteresowanych współpracą do konkursu na rzecz realizacji jego nowej strategii.

Nie ma powrotu do tego co było! Potrzebujemy nowego ducha i młodości dla Biura Polonii. Zmiany muszą być jeszcze głębsze tak aby  Biuro Polonii stało się rzeczywistą platformą współpracy polskiej community w Niemczech!

Wiesław Lewicki