Artykul

fot. KAPiF

fot. KAPiF

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 9 czerwca, w wieku 85 lat, odeszła od nas Pani Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Barbara Borys-Damięcka, reżyser teatralna i telewizyjna. W VII,VIII, IX i X kadencji Senatu RP oraz Marszałek Senior Senatu X kadencji Senatu RP, działała w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą udzielając się też w pracach komisji kultury.

Straciliśmy dobrego człowieka „Naszą Panią Senator”, która do ostatnich chwil swojego życia była zaangażowana w sprawy Polonii na całym świecie.

Europejska Polonia doceniła jej wybitne zasługi dla Polonii i szerzenia polskiej kultury, wręczając jej europejską nagrodę Polonicus w roku 2014 w Sali Karola Wielkiego w Akwizgranie.

W imieniu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów POLONICUS, składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, których śmierć „Naszej Pani Senator” mocno dotknęła.

Wiesław Lewicki

Dyrektor Konwentu i Instytutu Polonicus

W Święto Konstytucji 3 maja, które przypomina nam, że potrafimy być podmiotem, a nawet prekursorem historii i pozytywnych przemian, w pięknym mieście Akwizgranie wręczane są europejskie nagrody Polonicus dla osób pochodzenia polskiego osiągających sukcesy w Niemczech i Europie. Pomysłodawcą Nagrody jest jeden z najbardziej znanych animatorów życia polonijnego o wielkich zasługach dla polsko-niemieckiego dialogu Wiesław Lewicki.

Nagroda Polonicus ma dla Polonii duże znaczenie - pokazuje nam godne naśladowania przykłady zaangażowania i skuteczności, jest lustrem Polonii, w którym odbija się to, co w nas najlepsze. Jednym z zadań Biura Polonii w Berlinie, którym mam przyjemność kierować, jest promowanie jej przyszłych laureatów i laureatek, a nasz cel to kreowanie jedności w polonijnej różnorodności.

 

Od dnia pierwszego marca 2023 roku mam przyjemność piastować funkcję kierowniczki Biura Polonii w Berlinie. Chciałabym krótko przedstawić się Państwu i serdecznie zaprosić Polonię z całych Niemiec do szerokiej współpracy.

Przypomnę, że Biuro Polonii powstało w Berlinie w roku 2011 w wyniku podpisania w Warszawie umowy bilateralnej pomiędzy rządami Polski i Niemiec, Polonią w Niemczech i Mniejszością Niemiecką w Polsce. Zarządzanie nim zostało powierzone Konwentowi Organizacji Polskich. Głównym jego celem jest reprezentowanie interesów organizacji polskich w Niemczech. Do zadań Biura Polonii należy m.n. koordynacja działań polonijnych, wspieranie stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych, formułowanie potrzeb Polonii oraz prezentowanie wspólnego stanowiska wobec władz i instytucji niemieckich i polskich,  zapewnianie Polonii rzetelnej informacji, a także kształtowanie pozytywnego obrazu Polski w Niemczech i Unii Europejskiej. Zadania i cele Biura są jak widać dynamiczne i stale się rozwijają.

Dziękuję Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech za okazane mi zaufanie z nadzieją, że zarządzając Biurem uda mi się wsłuchać w potrzeby i spełnić oczekiwania Polonii niemieckiej, której częścią jestem od wielu lat. W roku 1983 jako niespełna 20-latka, tzw. późna przesiedleńczyni, wyemigrowałam do Niemiec, do Zagłębia Ruhry.

Wyjechałam w czasach Żelaznej Kurtyny, zostawiając za sobą rodziców i przyjaciół, których przez pierwsze lata ogromnie mi brakowało. Nigdy jednak nie straciłam kontaktu z kulturą polską, wręcz przeciwnie, bardzo ją pielęgnowałam, studiując m.in. polonistykę w Bochum, a następnie wykładając ją w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, później także na polskich uniwersytetach jako tzw. Grenzgängerin. Moją dziś dorosłą już córkę nauczyłam języka polskiego, mimo że w latach 80-tych i 90-tych wielu przesiedleńców tego nie robiło, mylnie przyjmując, iż dzięki temu dzieci lepiej zintegrują się z niemieckim społeczeństwem.

Unterkategorien