Presse

München, den 06.09.2013


An die Parteien

CDU, SPD, Bündnis 90/die Grünen, FDP, die Linke
Sehr geehrte(r) Vorsitzender,


In der Resolution des Deutschen Bundestages vom 10. Juni 2011 „Deutschland und Polen – Verantwortung aus der Geschichte, Zukunft in Europa“ stellt der Bundestag u.a. fest:
„… dass Polen und Deutschland (…) heute die deutsche Minderheit in Polen und die polnischstämmigen Bürger in Deutschland als natürliche Brücken der Verständigung zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk (betrachten). Viele Menschen mit polnischen Wurzeln wurden im Laufe der Geschichte zu Deutschen und haben aktiven Anteil an der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung unseres Landes. Noch heute zeugen viele Familiennamen davon. In der Zeit des Nationalsozialismus aber wurden Angehörige der damaligen polnischen Minderheit in Konzentrationslagern umgebracht, ihre Organisationen verboten und enteignet. Der Bundestag will diese Opfer ehren und rehabilitieren. Wir sprechen uns deshalb für die Einrichtung einer Dokumentationsstelle zur Geschichte und Kultur der Polen in Deutschland aus. Wir bekräftigen zudem die Rechte zur Stärkung der kulturellen und sprachlichen Identität und befürworten die Förderung der Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten für die polnischstämmigen Bürger in Deutschland, einschließlich der Eröffnung eines Büros in Berlin. Wichtigste Grundlage für gute nachbarschaftliche Beziehungen sind die Begegnungen der Menschen. Politische und private Organisationen der Zivilgesellschaft leisten einen wichtigen Beitrag, wie beispielsweise die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, das Deutsche Polen-Institut Darmstadt, das zweisprachige Magazin „DIALOG“ oder die vielen deutsch-polnischen Gesellschaften und deren Bundesverband, sowie der Konvent Polnischer Organisationen in Deutschland und der Bund der Polen in Deutschland (Rodło).“
Die Bundestagswahl 2013 hat aus der Sicht der Polen in Deutschland, deren Vertretung u. a. der „Konvent der Polnischen Organisationen“ ist, einen großen Stellenwert. Aus diesem Grund erlauben wir uns an Sie als Vorsitzenden der Partei (…) folgende Fragen zum Wahlprogramm Ihrer Partei zu stellen:
1. Ist Ihnen persönlich und dem Parteivorstand als dem leitenden Gremium die Resolution des Deutschen Bundestages zum deutsch-polnischen Verhältnis vom 10. Juni 2011 und die der polnischen Seite darin gegebenen Versprechen noch in Erinnerung?
2. Sind Sie und ist Ihre Partei der Auffassung, dass die jetzige Bundesregierung jene Versprechen des Deutschen Bundestages sowie die Beschlüsse des deutsch-polnischen „Runden Tisches“ vom 12.Juni 2011 ernst genommen hat, indem sie Maßnahmen zu deren zügigen Realisierung ergriffen hat?
3. Stellt nach Ihrer Auffassung die Einrichtung einer zentralen Geschäftsstelle für das deutsche Polonia und eines Internetportals in der bisherigen Form eine gute und ausreichende Realisierung der Beschlüsse des deutsch-polnischen „Runden Tisches“ vom 12.Juni 2011 sowie der genannten Bundestagsresolution dar?
4. Ist Ihnen bekannt, dass die genannte Geschäftsstelle der Polonia in Berlin und das Internetportal für das laufende Jahr keine Fördermittel erhalten haben? Halten Sie die Vorgehensweise der für die Zuteilung der Fördermittel zuständigen Beamten des BMI, BKM und des Bundesverwaltungsamt für zulässig, wenn sie ohne plausible Erklärung die ohnehin sehr knapp bemesse Förderung einstellen und damit die Arbeit der Geschäftsstelle von einem Tag auf den anderen völlig paralysieren?
5. Die Bundesregierung fördert in Polen das für die deutsche Minderheit bestimmte Projekt „Zwei Sprachen - doppelte Chance”. Sollte die Bundesregierung gemäß den im deutsch-polnischen Vertrag „Über die gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ vom 17. Juni 1991 eingegangenen Verpflichtungen etwa nicht auch in Deutschland den Polnisch-Unterricht als Muttersprache sowohl im öffentlichen als auch im privaten Schulwesen fördern und zwar in ähnlicher bzw. identischer Weise als es seinerzeit mit Kindern der in Deutschland lebenden Gastarbeiter gewesen ist?
6. Die Organisationen der polenstämmigen Bürger in Deutschland erhalten für ihre öffentliche Arbeit und sonstige Statutenkonforme Tätigkeit keine Förderung, weder aus Landes- noch aus Bundesmitteln. Sind Sie nicht der Auffassung, dass dies sich ändern sollte?
7. Teilen Sie nicht unsere Meinung, dass die meisten Hindernisse auf dem Wege zur ehrlichen, zukunftsweisenden Umsetzung von Versprechungen aus der Resolution des Deutschen Bundestages zum deutsch-polnischen Verhältnis vom 10. Juni 2011 am effektivsten mit Hilfe einer von der Bundesregierung/des Bundestages ins Leben zu rufenden Stiftung „Deutsche Polonia“ zu beheben wäre? Einer Stiftung, die institutionelle Tätigkeit von Organisationen polenstämmiger Bürger und insbesondere den Polnisch-Unterricht und die Pflege des polnischen Kulturgutes in Deutschland zu fördern.
Für baldige, substantielle Antworten auf die von uns gestellten Fragen, bedanken wir uns im Voraus und verbleiben
mit größter Wertschätzung


Konwent der Polnischen Organisationen in Deutschland

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk

Poseł SP Arkadiusz Mularczyk zarzuca rządowi RFN "puste gesty" i "brak woli politycznej". Chodzi o niewywiązywanie się z deklaracji Okrągłego Stołu. Niemcy mieli ułatwić naukę języka polskiego i finansować biuro Polonii.

Asymetria przywilejów

Po artykule DW o zablokowaniu przez Niemców środków na funkcjonowanie biura Polonii, sprawą zainteresowali się politycy polskiej opozycji. Podczas gdy polski MSZ żądał zmiany w tekście redakcyjnym, opozycja wybrała się osobiście do Berlina, by na miejscu przekonać się o sytuacji. W tym celu poseł Solidarnej Polski (SP) Arkadiusz Mularczyk spotkał się nawet z wiceministrem spraw wewnętrznych Christopherem Bergnerem (CDU), który jako parlamentarny sekretarz stanu jest politycznie odpowiedzialny za wdrożenie postanowień międzyrządowych porozumień Okrągłego Stołu.

W deklaracji z 2011 Niemcy obiecali Polonii m.in. ułatwienia w nauce języka polskiego w Niemczech oraz finansowanie biura w Berlinie. Tymczasem po przydzieleniu środków na 2012 rok, na 2013 je zablokowano. Brak jednak uzasadnienia tej decyzji. W efekcie biuro od stycznia pozostaje bez środków, a dwóch jego pracowników czeka od ponad pół roku na wypłatę. Biuro Polonii zainicjowało poradnictwo psychologiczne, Niemcy są przeciwni

Mularczyk mówi, że zwrócił uwagę Bergnerowi na asymetrię przywilejów Polonii w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce. Poseł miał wyliczyć, że Polska "wydaje miliony na naukę języka niemieckiego", że "w urzędach ponad 40 gmin można się porozumiewać w języku niemieckim, że 300 nazw wsi i miejscowości jest również w języku niemieckim, że nie ma progu procentowego w ordynacji wyborczej, przez co mniejszość niemiecka ma swoich przedstawicieli w Sejmie" itd. Wobec wywiązywania się Polski z postanowień traktatowych "można oczekiwać, że Niemcy wykażą dobrą wolę i wypłacą obiecane środki dla biura Polonii", podkreśla Mularczyk. "Jest to wręcz absurdalne, bo chodzi o symboliczną sumę 50 tys. euro", dodaje.

Na zdjęciu kolejno: prof. Piotr Małoszewski, konsul Tadeusz Oliwinski, Wiesław Lewicki, Aleksander Zając, ambasador dr. Jerzym Margański, premier Longin Komołowski, mec. Stefan Hambura, Anna Wawrzyszko, Józef Malinowski, Włodzimierz Daroszewski, konsul Marek Budek

W czwartek 11 lipca br. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli: Prezydent Konwentu prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech), wiceprezes Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne) oraz ekspert Konwentu Wiesław Lewicki (dyrektor Konwentu-EWIV). Natomiast Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: Prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko, pełnomocnik Zarządu Głównego Włodzimierz Daroszewski oraz ekspert i członek „Rodła” mec. Stefan Hambura. Gościem spotkania był premier Longin Komołowski prezes Wspólnoty Polskiej. Obecni spotkali się wcześniej z nowym Ambasadorem RP w Niemczech dr. Jerzym Margańskim.

Postanowiono zintesyfikować i pogłębić działania Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech, w skład której wchodzi ZPwN oraz przedstawiciele Konwentu. Stała Konferencja, powołana w Dortmundzie w 2010, będzie obecnie częściej wypracowywać wspólne stanowisko w sprawach nurtujących Polonię i Polaków w Niemczech wobec władz niemieckich, polskich i Unii Europejskiej.

 

Podczas spotkania przedyskutowano stan realizacji postanowień tzw. „Okrągłego stołu” z 2011 roku, który dokonał przeglądu wprowadzania w życie polsko-niemieckiego traktatu z 17.6.1991 roku. Z dużym zadowoleniem przyjęto informację ZPwN o utworzeniu Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech „Porta Polonica”, które docelowo ma znaleźć swoje miejsce w domu „Rodła” w Bochum. Wyrażono duże zaniepokojenie trudnościami z realizacją projektu biura i portalu internetowego dla Polonii oraz brakiem jakiegokolwiek postępu w sprawach uzyskania wsparcia nauczania języka polskiego prowadzonego przez organizacje polonijne. Przedyskutowano i ustalono dalsze niezbędne wspólne działania w celu rozwiązywania powstałych problemów.

Obrady przebiegały w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze. Ustalono, że spotkania Stałej Konferencji będą odbywały się regularnie.

Red. Polonia Viva

Gala Polonii odbyła się w dniu 5 maja 2012 r. Przybył na nią Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz wraz z delegacją złożoną z senatorów: Andrzejem Personem, Łukaszem Abgarowiczem, Barbarą Borys-Damięcką, Stanisławem Gogaczem, Andżeliką Możdżanowską, Aleksandrem Świejkowskim, Leszkiem Czarnobajem, Mieczysławem Gilem, Jarosławem Obremskim, posłem na Sejm RP – Wojciechem Ziemniakiem, Euro posłanką – Jolantą Hibner, podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Mirosławem Sielatyckim, przewodniczącym Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie – Dariuszem Pawłosiem, sekretarzem zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie – Przemysławem Sypniewskim, pracownikami Kancelarii Senatu: Arturem Kozłowskim, Zdzisławem Iwanickim, Anną Szklenik, Katarzyną Bachańską, Bartoszem Bęgowskim, wicedyrektorem Departamentu Współpracy z  Polonią – Reginą Jurkowską, prezesem Stowarzyszenia Wolnego Słowa – Wojciechem Borowikiem.

Bogdan Borusewicz obiecał Polonii wsparcie Niemiecka Polonia jest rozczarowana tempem realizacji przez stronę niemiecką ustaleń sprzed roku ws. wspierania Polaków w Niemczech. - Utknęliśmy w gąszczu biurokracji niemieckiej. Proszę nam pomóc - zwrócił się do marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Wiesław Lewicki. Marszałek obiecał wsparcie.
Zdaniem Polonii, strona niemiecka traktuje postulaty polskich organizacji niepoważnie. - Oporność materii jest potworna - ocenił Lewicki, szef gremium zrzeszającego największe działające w Niemczech organizacje i stowarzyszenia polonijne.

Marszałek Senatu przybył do Akwizgranu na rozdanie przyznawanych przez Polonię nagród "Polonicus" za zasługi dla Polaków mieszkających na obczyźnie. Towarzyszy mu grupa senatorów zajmujących się problematyką polonijną.

Po wielomiesięcznych negocjacjach przedstawiciele Polski i Niemiec podpisali 12 czerwca 2011 r. wspólne oświadczenie w sprawie wspierania Polaków w Niemczech. Berlin zobowiązał się między innymi do utworzenia w tym roku w stolicy Niemiec biura reprezentującego organizacje polskie w Niemczech, polskiego portalu internetowego oraz Centrum Dokumentacji w Bochum, a także do ułatwienia niemieckiej Polonii dostępu do mediów i stworzenia większych możliwości nauki języka polskiego.

Władze Niemiec przyznały Polonii na jej biuro w Berlinie 50 tys. euro. Jednak - jak powiedział przedstawiciel Konwentu, Alexander Zając - realizacja wniosku opóźnia się ze względu na dodatkowe warunki stawiane organizacjom polonijnym, w tym pozyskanie dodatkowego źródła finansowania.

Borusewicz przyznał, że po stronie niemieckiej widać "pewne spowolnienie". - Wina za zahamowanie leży jednak chyba po obu stronach - ocenił marszałek Senatu. Jako jedną z przyczyn wskazał na odejście - po zmianie rządu jesienią 2011 r. - na inne stanowisko wiceministra MSW Tomasza Siemoniaka, odpowiedzialnego za rozmowy z Niemcami.

- Będę się przyglądał i naciskał lub prosił - zapowiedział Borusewicz, przypominając, że od tego roku budżet na współpracę z Polonią przeniesiony został z kancelarii Senatu do MSZ. Marszałek Senatu poinformował, że o sprawach Polonii rozmawiał będzie z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem podczas oficjalnej wizyty w Berlinie 10 i 11 maja.

http://www.tvn24.pl/-1,1743640,0,1,utknelismy-w-gaszczu-biurokracji-niemieckiej,wiadomosc.html