Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz doradca polskiego premiera ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski odebrali w sobotę w Akwizgranie nagrody "Polonicus", przyznawane przez organizacje polonijne w Niemczech, Belgii i Holandii.

Buzek otrzymał honorową statuetkę za wkład w budowę zjednoczonej Europy i podniesienie rangi Polski w Unii Europejskiej. - Ta nagroda jest dla mnie bodźcem do dalszego wysiłku na rzecz wzmacniania Unii Europejskiej. Jestem głęboko przekonany o tym, że jest to skuteczne narzędzie służące rozwiązywaniu problemów obywateli europejskich - oświadczył szef PE. Władysława Bartoszewskiego wyróżniono za "działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, a jednocześnie za troskę o zachowanie pamięci o zbrodniach totalitaryzmów nazistowskiego i komunistycznego" - podała kapituła nagrody "Polonicus".

Wśród tegorocznych laureatów jest również mieszkająca w Belgii dyrygentka i kompozytorka prof. Zofia Wisłocka, przewodnicząca światowego stowarzyszenia kobiet-dyrygentów "Femmes Maestros". Polonia wyróżniła ją za promowanie polskiej muzyki orkiestralnej w krajach Unii Europejskiej. W kategorii organizacji życia polonijnego statuetkę przyznano profesorowi Piotrowi Małoszewskiemu, wiceprzewodniczącemu Stowarzyszenia Chrześcjańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech - za długoletnią i skuteczną działalność na rzecz organizowania Polonii skupionej wokół Polskiej Misji Katolickiej.

Nagroda "Polonicus" została wręczona po raz pierwszy w 2009 roku. Powstała z inicjatywy Kongresu Polonii Niemieckiej. - W jednoczącej się Europie również my, Polonia, chcemy się jednoczyć i dalej budować mosty między Polską a innymi krajami. Nasza nagroda służy temu, byśmy mogli docenić samych siebie oraz osobistości, będąca dla nas przykładem - powiedział przewodniczący Kongresu Polonii w Niemczech Wiesław Lewicki.

Gali polonijnej w Akwizgranie towarzyszy festyn w ramach Europejskiego Dnia Polonii, podczas którego prezentowana jest polska kultura i tradycje. Zaproszono przedstawicieli organizacji z innych państw europejskich. W najbliższych dniach w Akwizgranie będzie wiele akcentów, przybliżających mieszkańcom i turystom Polskę i jej regiony. 13 maja premier Donald Tusk odbierze w tym mieście Nagrodę im. Karola Wielkiego, przyznaną mu za zasługi dla porozumienia i współpracy Polski z jej europejskimi partnerami. Laudację wygłosi kanclerz Niemiec Angela Merkel.

PAP, Wprost 2010-05-01