Bogdan Borusewicz obiecał Polonii wsparcie Niemiecka Polonia jest rozczarowana tempem realizacji przez stronę niemiecką ustaleń sprzed roku ws. wspierania Polaków w Niemczech. - Utknęliśmy w gąszczu biurokracji niemieckiej. Proszę nam pomóc - zwrócił się do marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Wiesław Lewicki. Marszałek obiecał wsparcie.
Zdaniem Polonii, strona niemiecka traktuje postulaty polskich organizacji niepoważnie. - Oporność materii jest potworna - ocenił Lewicki, szef gremium zrzeszającego największe działające w Niemczech organizacje i stowarzyszenia polonijne.

Marszałek Senatu przybył do Akwizgranu na rozdanie przyznawanych przez Polonię nagród "Polonicus" za zasługi dla Polaków mieszkających na obczyźnie. Towarzyszy mu grupa senatorów zajmujących się problematyką polonijną.

Po wielomiesięcznych negocjacjach przedstawiciele Polski i Niemiec podpisali 12 czerwca 2011 r. wspólne oświadczenie w sprawie wspierania Polaków w Niemczech. Berlin zobowiązał się między innymi do utworzenia w tym roku w stolicy Niemiec biura reprezentującego organizacje polskie w Niemczech, polskiego portalu internetowego oraz Centrum Dokumentacji w Bochum, a także do ułatwienia niemieckiej Polonii dostępu do mediów i stworzenia większych możliwości nauki języka polskiego.

Władze Niemiec przyznały Polonii na jej biuro w Berlinie 50 tys. euro. Jednak - jak powiedział przedstawiciel Konwentu, Alexander Zając - realizacja wniosku opóźnia się ze względu na dodatkowe warunki stawiane organizacjom polonijnym, w tym pozyskanie dodatkowego źródła finansowania.

Borusewicz przyznał, że po stronie niemieckiej widać "pewne spowolnienie". - Wina za zahamowanie leży jednak chyba po obu stronach - ocenił marszałek Senatu. Jako jedną z przyczyn wskazał na odejście - po zmianie rządu jesienią 2011 r. - na inne stanowisko wiceministra MSW Tomasza Siemoniaka, odpowiedzialnego za rozmowy z Niemcami.

- Będę się przyglądał i naciskał lub prosił - zapowiedział Borusewicz, przypominając, że od tego roku budżet na współpracę z Polonią przeniesiony został z kancelarii Senatu do MSZ. Marszałek Senatu poinformował, że o sprawach Polonii rozmawiał będzie z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem podczas oficjalnej wizyty w Berlinie 10 i 11 maja.

http://www.tvn24.pl/-1,1743640,0,1,utknelismy-w-gaszczu-biurokracji-niemieckiej,wiadomosc.html