Delegaci organizacji polonijnych podczas obrad w akwizgrańskim ratuszu. Foto Jerzy Uske

W dniu obchodów Europejskiego Dnia Polonii, tj. w sobotę 10 maja br., w Sali Radnych historycznego ratusza w Akwizgranie, tuż przed Galą Polonicus 2014, na walnym zebraniu wyborczym Krajowego Zrzeszenia Polskich Organizacji w Północnej Nadrenii - Westfalii wybrano nowy Zarząd.

Przewodnictwo Krajowego Zrzeszenia Polskich Organizacji w Północnej Nadrenii - Westfalii objął wybrany jednogłośnie prezes Klubu i Redakcji Polregio T.z. Wiesław Lewicki, wiceprezesami zostali Zbigniew Kossak von Główczewski, prezes Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonica” T.z. oraz Ewa Miżejewska, przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech T.z.. Członkami Zarządu zostali wybrani Marek Palczyński z Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego T.z. oraz Benedykt Frąckiewicz ze Stowarzyszenia Muzycznego „Benedictus” T.z..

W Północnej Nadrenii-Westfalii mieszka i pracuje wielu dumnych ze swego polskicgo pochodzenia obywateli Niemiec i dlatego nowy Zarząd zamierza wzmocnić strukury organizacji polskich w NRW, wspierać władze krajowe i komunalne (Landesregierung NRW oraz Verwaltungsbehörden verschiedener Ebenen) w realizowaniu polityki integracyjnej, wesprzeć aktywnie projekt nowopowstałego Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech w Bochum oraz skonkretyzować projekt nauczania języka polskiego w Niemczech w rozszerzonym i pogłębionym zakresie. Nowy Zarząd zamierza organizować konferencje, kongresy i sympozja w celu ożywiania polsko-niemieckiego życia społeczno-kulturalnego.

Związek Organizacji Polskich w w Nadrenii Północnej-Westfalii został założony w roku 1996 i jest członkiem założycielem Zrzeszenia Federalnego – Polska Rada w Niemczech T.z.. Jako organizacja dachowa polskich stowarzyszeń działających w kraju związkowym Nadrenii Północnej-Westfalii jest głównym partnerem w kontaktach z władzami Nadrenii Północnej-Westfalii, w szczególności w sprawie realizacji Traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” pomiędzy Federalną Republiką Niemiec i Rzeczypospolitą Polskią z 17.06.1991 roku.

Przez swą przynależność do Zrzeszenia Federalnego – Polska Rada w Niemczech T.z. współtworzy wraz z Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego T.z. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, który uchwałą Bundestagu jest wraz ze Związkiem Polaków w Niemczech z pod znaku „Rodła” partnerem obrad polsko – niemieckiego Okrągłego Stołu w sprawie realizacji polsko – niemieckiego Traktatu z 17.06.1991 r. oraz „Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu” podpisanego w Warszawie w dniu 12 czerwca 2011 r.

Presse-Centrum : © Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T.z.

Bundesverband Polnischer Rat in Deutschland e.V.