maloszewski 3Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z dniem 1 stycznia 2013 r. objął fukcję Prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Będzie ją pełnił przez 9 miesięcy.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech powołany został w 1998 r. z potrzeby utworzenia jednego reprezentanta Polonii, na rzecz realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r. Konwent stanowią dzisiaj cztery organizacje dachowe : Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego, Zrzeszenie Federalne Polska Rada w Niemczech, Kongres Polonii Niemieckiej oraz Związek Polaków w BRD "Zgoda".

Konwentem kierują rotacyjnie reprezentanci organizacji dachowych. Prof. Piotr Małoszewski objął prezydenturę po Wiesławie Lewickim (Kongers Polonii Niemieckiej) zaś po trzech kwartałach, czyli od października br., Konwentem pokieruje Aleksander Zając – prezes Polskiej Rady w Niemczech.