Z dniem 1 sytycznia 2013 prof. Piotr Małoszewski przejmuje przewodnictwo Konwentem Organizacji Pollskich w NIemczech. Prof. Małoszewski objął rotacyjne stanowisko Prezydenta Konwentu po Wiesławie Lewickim i będzie kreował politykę Konwentu przez kolejne trzy kwartały.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech powołany został w 1998 roku z potrzeby utworzenia jednego reprezentanta dla Polonii na rzecz realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r. Konwent srtanowią dzisiaj cztery organizacje dachowe : Chrześcijańskie Centrum na rzecz Kultury i Jązyka Ojczystego , Kongres Polonii Niemieckiej , Polska Rada - Federacja w Niemczech oraz Związek Polaków w BRD "Zgoda".

Konwent życzy na Nowy Rok 2013 wszystkim organizacjom polskim sukcesów w pracy społeczenj i pomyślności w realizacji własnych przedsięwzięć. Wszystkie organizacje polskie w Niemczech zapraszamy do szerokiej wspśłoracy i do aktywnego udziału w licznych projektach na rzecz dobrego imienia Polonii w Niemczech.

Do Siego Roku 2013 !

Na zdjeciu: Wiesław Lewicki, Alexander Zając i prof. Piotr Małoszewski