W Ambasadzie  RP w dniu 21 lipca br. spotkali sie uczestnicy debat Okraglego Stolu w celu przedyskutowania wspolnej Deklaracji Okraglego Stolu. Spotkanie prowadzil minister Tomasz Siemoniak MSWiA. W delegacji ze strony polskiej uczestniczyli m. in. prof. Krzysztof Miszczak, Andrzej Cygnarowski MSZ, Agata Szyszko MEN. Konwent reprezentowali: prof. Piotr Maloszewski, Aleksander Zajac i Wieslaw Lewicki. Ze strony ZPwN byla Bronislawa Karkos. Gospodarzy reprezentowali Andrzej Szynka, Iwona Kozlowska, Mariusz Skorko i pani Erdman.

W dniu 21 lipca 2011 r. w Ambasadzie Polskiej w Berlinie odbyło się robocze spotkanie min. Tomasza Siemoniaka (MSWiA) przewodniczącego polskiej delegacji w rozmowach „Okrągłego stołu ds realizacji traktatu polsko-niemieckiego” oraz wiceambasadora RP w Niemczech min. Andrzeja Szynki z przedstawicielami Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. W spotkaniu obok min. Siemoniaka, wzięli udział m.in. dr Krzysztof Miszczak, dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds Dialogu Międzynarodowego i współprzewodniczący grupy I „Okrągłego stołu” - Zagadnienia prawno-historyczne; pani Agata Szyszko, MEN, przedstawiciel grupy II – Nauka i wspieranie języków ojczystych; oraz pan Jarosław Małecki, MSWiA, przedstawiciel grupy III – Działania wspierające działalność organizacji społecznych. Konwent reprezentowali prezydent Aleksander Zając, Rada Polska w Niemczech i przewodniczący Wiesław Lewicki, Kongres Polonii Niemieckiej i prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Chrześcijańskie Centrum w Niemczech. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pan Andrzej Cygnarowski, MSZ, pan Mariusz Skórko i pani Iwona Kozłowska, Ambasada Polska w Niemczech, pan Bogdan Marczewski, MSWiA oraz pani Bronisława Karkos ze Związku Polaków w Niemczech.

Spotkanie miało na celu przedyskutowanie wyników oraz stopnia realizacji wspólnego oświadczenia „Okrągłego stołu” w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz Polaków w Niemczech, zgodnie z polsko-niemieckim traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w dniu 12 czerwca 2011 r. w Warszawie przez stronę polską i niemiecką. W kilku godzinnej dyskusji omówiono wszystkie punkty czerwcowego oświadczenia, wyznaczono i ustalono dalsze kroki działania a także rozdzielono zadania do wykonania dla członków spotkania w najbliższej przyszłości.

Wieczorem tego samego dnia podczas galowego koncertu „Made in Poland” wybitnego polskiego muzyka jazowego Zbigniewa Namysłowskiego w Sali herbowej „Czerwonego Ratusza” w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia medali Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech „Cordi Poloniae” przewodniczącym polskiej i niemieckiej delegacji „Okrągłego stołu” wiceministrom spraw wewnętrznych Tomaszowi Siemoniakowi i dr. Christophowi Bergnerowi za doprowadzenie do podsumowania realizacji postanowień traktatowych i sfinalizowania tekstu wspólnego oświadczenia.