Sekretarz Stanu Thorsten Klute: integracja Polaków w Nadrenii Północnej-Westfalii jest prawdziwym sukcesem. W Nadrenii Północnej Westwalii społeczność polskiego pochodzenia jest ponadprzeciętnie zintegrowana. Jest to wniosek przeprowadzonych studiów, które przedstawił Sekretarz Stanu Thorsten Klute na konferencji prasowej w dniu 26 stycznia br. w Düsseldorfie z okazji 25-rocznicy polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku.

 

Ministerstwo pracy, integracji i spraw socjalnych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii informuje:

W kraju związkowym Nadrenii Północnej-Westfalii osoby polskiego pochodzenia są ponadprzeciętnie dobrze zintegrowane. Jest to główny wynik badań zaprezentowanych w Dusseldorfie przez Sekretarza stanu ds. integracji, Thorstena Klute, z okazji 25 rocznicy niemiecko-polskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.

 

„Integracja ludzi pochodzących z Polski w Nadrenii Północnej-Westfalii jest prawdziwym sukcesem”, powiedział Klute, „udowadniają to na przykład dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji, bezrobocia i korzystania z publicznych wypłat transferowych, jak chociażby z pomocy na poczet kosztów utrzymania.” We wszystkich tych obszarach ludzie z polskim tłem migracyjnym wypadają ponadprzeciętnie dobrze. Klute stwierdził dalej: „Jest to szczególnie zadowalające, ponieważ te 564 tysiące osób polskiego pochodzenia stanowi w Nadrenii Północnej- Westfalii jedną z największych grup imigrantów. Jednak publicznie o jej dużym sukcesie integracyjnym nie mówi się w ogóle.”

W przypadku ludzi polskiego pochodzenia badania wykazują korzystniejszą strukturę wykształcenia i kwalifikacji w porównaniu do łącznej liczby ludności z tłem migracyjnym. W mniejszej ilości przypadków nie ukończyli oni szkół ogólnokształcących (3,9% osób polskiego pochodzenia; 13,7% imigrantów łącznie). 37,8% Polaków posiada wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe, co również plasuje tę grupę przed łączną liczbą osób z tłem migracyjnym (31,5%).

Także w kwestii ukończenia szkół zawodowych osoby polskiego pochodzenia osiągają dużo lepsze wyniki: 56,7% z nich posiada wykształcenie zawodowe, a w przypadku wszystkich imigrantów łącznie liczba ta stanowi tylko 38,6%. 22,5% ludności z polskim tłem migracyjnym nie ukończyło szkoły zawodowej, lecz w przypadku wszystkich migrantów łącznie wykształcenia takiego nie posiada 43,5%. Dodatkowo liczba Polaków czynnych zawodowo jest także bardzo duża – wynosi 70,6%. Korzystanie z publicznych wypłat transferowych jako głównego źródła utrzymania odgrywa w przypadku osób polskiego pochodzenia mniejszą rolę (10,2%) niż w przypadku osób z tłem migracyjnym łącznie (15,5%).

Informacje dodatkowe:

  • Biorąc pod uwagę nową imigrację z UE, ludność z Polski stanowi największą grupę; w roku 2014 wśród 173 361 nowych imigrantów z UE było 45 518 Polaków. Zaraz za osobami pochodzenia

tureckiego (21%) osoby pochodzenia polskiego stanowią największą grupę (13,6%) ludności z tłem migracyjnym. Także w porównaniu

z około 49 000 azylantów w roku 2014 liczba osób przybyłych z Polski do Nadrenii Północnej-Westfalii stanowi ich duży procent.

  • Bazę danych dla tej analizy przeprowadzonej przez Urząd Statystyczny NRW, będącej wyjątkową analizą na terenie całych Niemiec ze względu na aktualność przedstawianych wyników, stanowił mikrospis Nadrenii Północnej-Westfalii z roku 2014.
  • Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy został ratyfikowany przez parlamenty obu krajów w roku
  • Parlament Nadrenii Północnej-Westfalii zobligował swój rząd pod koniec roku 2014 do ewaluacji niemiecko-polskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Badania Ministerstwa integracji są pierwszym krokiem w tej kwestii.
  • Sekretarz stanu integracji, Thorsten Klute, jest osobą kontaktową ze strony rządu Nadrenii Północnej-Westfalii w sprawach osób polskiego pochodzenia żyjących w tym kraju związkowym, jak również współprzewodniczącym komisji współpracy między regionami działającej przy niemiecko-polskiej komisji rządowej ds. międzynarodowej i międzyregionalnej współpracy.
  • Badania znajdują się na stronie: mais.nrw

W razie pytań prosze zwracać się do biura prasowego Ministerstwa pracy, integracji i spraw socjalnych, telefon: 0211 855-3118.

Niniejszy artykuł dostępny jest także w Internecie, na stronie rządu kraju związkowego Nadrenii Półnoscej-Westfalii: http://www.land.nrw

Integrationstudium  - pobierz studium w PDF

 Foto: PepeTV