Prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą i córką Kingą w Sejmie RP

W sejmowym orędziu Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział, że powstanie Biuro Polonii słowami: "Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących. W związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą, po to aby te zadania aktywnie podjąć".

Jak zauważył, przedstawiciele Polonii często zajmują eksponowane stanowiska w polityce czy biznesie niektórych krajów: "Oni myślą o Polsce, czują się Polakami, chcą pomóc" . Prezydent dodał, że w tej grupie jest wielu młodych ludzi, którzy urodzili się w polskich rodzinach poza granicami kraju, ale wychowano ich w polskiej tradycji i przez to czują się Polakami: "Jest też wielu Polaków, którzy przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat pozostali pozostawieni na Wschodzie. To także ci, którzy zostali wywiezieni". Podkreślił, że wielu myśli o powrocie i "to jest zadanie dziejowe dla polskiego państwa" i dodał, że potrzebna jest pomoc finansowa i organizacyjna.

Niemiecka Polonia zawsze była otwarta na współpracę z Kancelarią Prezydenta RP i w tym nowym otwarciu widzi dla siebie szanse na wzmocnie swoich organizacji. Mamy głęboką nadzieję, że dobra współpraca przyczyni się do wzmocnienia pozycji naszej Polonii i tym samym aktywności na rzecz dobrego imienia Polski. Szczególnie Biuro Polonii w Berlinie w najbliższym czasie nawiąże kontakt  roboczy w aspekcie przygotowań do zbliżającej się w przyszłym roku 25-tej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r.

Polonia Viva