Wiesław Lewicki, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus VoG został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Uroczystość odbyła się w dn. 2 maja 2015 r. w Ratuszu Miasta Akwizgran w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Odznaczenie wręczył Konsul Generalny RP w Kolonii Jan Sobczak.

Wiesław Lewicki jest działaczem polonijnym, przewodniczył Kongresowi Polonii Niemieckiej w latach 2009-2013 oraz delegacji niemieckiej Polonii podczas rozmów „Okrągłego Stołu”. Wiesław Lewicki prowadzi istotną dla Polonii niemieckiej działalność medialną, m.in. jako założyciel dwujęzycznego pisma „Polregio” dla Polonii w Północnej Nadrenii-Westfalii, jest inicjatorem portalu internetowego dla całej Polonii „Polonia-Viva” oraz redaktorem serwisów polonijnych takich jak www.polregio.eu, www.konwent.de, www.euwp.eu oraz www.polonia-viva.eu.

Z inicjatywy W. Lewickiego od 2009 roku przyznawana jest Nagroda „Polonicus” dla zasłużonych na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

MSZ - czytaj więcej

EUWP - czytaj więcej