Więcej...

Polsko-Niemieckie ośwadczenie po obradach okrągłego stołu

Postępy w żółwim tempie. Polsko-niemiecki Okrągly Stół – Deutsche Welle