Drucken

W dniach 7-9 grudnia br. odbywa się w Berlinie Kongres Organizacji Polskich. Kongres jest spotkaniem przedstawicieli organizacji polskich, a także zaangażowanych w sprawy niemieckiej Polonii przedstawicieli kultury, sztuki i nauki.

Inauguracja Kongresu zaplanowana jest na piątek 7 grudnia w Hotelu Dorint Tegel, a główne obrady Kongresu odbędą sie w dniu 8 grudnia w Sali Europejskiej Landesvertretung NRW w Berlinie przy Hiroschimastraße 12 - 16.

Idea zwołania Kongresu Organizacji Polskich wynikła z potrzeby pogłębienia dialogu pomiędzy organizacjami polonijnymi w Niemczech a także refleksji na temat roli i zadań dla współczesnej Polonii nie tylko w Niemczech ale przede wszystkim w Europie.

Oprócz referatów problemowych i publicznej dyskusji, organizatorzy planuję skierować debatę programową w następujących trzech głównych zagadnieniach: