Drucken

   II tura wyborów w Niemczech przeprowadzona  w dniu 12 lipca 2020 r.

   wyłącznie korespondencyjnie dała nastąpujące wyniki: