Na zdjęciu w banerze od lewej: Piotr Sigwantz (Biuro Wuppertal), Anna Golan (Biuro Köln), Sarah Kiermaszek (PR-NRW), Joanna Szymanska (Projektleiter-NRW), Magda Kowalska (Biuro Essen), Blanka Zaborowski (Biuro Aachen), Wiesiek Lewicki (Koordynator-NRW) - Foto: Alexandra Lewicki

Jesienią bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: „Info-Point-Polregio” – sieć struktur socjalnych w NRW. Projekt na rzecz wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej - Westaflii. Wkład w partycypację społeczną i integrację.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Polregio e.V. z Aachen i dofinansowany ze środków  Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Realizacja projektu przewidziana jest na kolejne dwa lata, tj. do końca 2021 roku.

 

Koncepcja projektu zakłada w kompleksowy i profesjonalny sposób wzmocnienie kompetencji migrantów polskiego pochodzenia zamieszkujących NRW poprzez pomoc w integracji strukturalnej, a w konsekwencji w codziennym życiu. Na terenie NRW wyodrębniono tzw. grupy defaworyzowane, potencjalnie zagrożone wykluczeniem spolecznym, badz wykluczone przez system lub sytuacje rodzinna lub zawodowa, sa to m.in.: kobiety w każdym wieku, pracownicy sezonowi, emigracja po 2011 roku (w tym dzieci do 18 roku zycia), seniorzy. Realizacja założonego celu odbędzie się poprzez implementację modelu punktów doradczych „Info-Point-Polregio” wypracowanego w ramach pilotażowego projektu o tym samym tytule realizowanego od września 2018 do lutego 2019 roku. 

Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem w pierwszej kolejności miasta i okolice: Aachen, Essen, Wuppertalu i Kolonii, niewykluczony jest transfer niektórych działań projektowych do innych miejsc w NRW.

W ramach projektu zaplanowany jest szereg działań indywidualnych i grupowych, spotkań otwartych i zamknietych, doradztwo indywidualne i grupowe, a także online z udziałem ekspertów z dziedzin takich jak, m.in.: praca socjalna, prawo i prawo podatkowe, psychologia i psychoterapia, nauczanie języka niemieckiego i polskiego jako dziedziczonego oraz wiele innych, przy czym konkretne potrzeby będą na bieżąco konsultowane z beneficjentami projektu. 

Projekt wraz z siecią struktur socjalnych „Info-Point” jest wstępem do wypracowania trwałej oferty wsparcia socjalnego dla migrantów pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westafalii, jest odpowiedzią na potrzebę integracji strukturalnej, a w konsekwencji na zapewnienie wszystkim grupom społecznym jednakowego dostępu do informacji, która jest podstawą równoprawnego funkcjonowania w danym środowisku. Istotnym elementem projektu jest stworzenie tzw. mapy zasobów, czyli nie tyko zdiagnozowanie deficytów wśród migrantów pochodzenia polskiego, ale przede wszystkim wyłonienia z tego samego grona niejako ekspertów - którzy w trakcie trwania projektu otrzymają m.in. fachowe wsparcie w postaci szkoleń, a później to oni  swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierali procesy adaptacyjne i integracyjne  w swoim otoczeniu. W ramach projektu powstanie m.in. publikacja „Curriculum integracji”.

Kierownik projektu Joanna Szymanska

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

http://www.polregio.eu/index.php/info-point/projekt-info-point

 

Projekt „Info-Point-Polregio" jest pilotowany przez Landowy Związek Organizacji Polskich w NRW i dofiansowany ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu  Północna Nadrenia-Westfalia