Po raz pierwszy w powojennej histrorii członkiem najwyższego gremium niemieckich katolików świeckich – ZdK (Komitet Centralny Katolików Niemieckich) - został Polak, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Krakowa mieszkający od blisko 30 lat w Monachium.

Katolicy obcokrajowcy, przede wszystkim Polacy po przewodnictwem ks. prałata Stanisława Budynia, Rektora PMK w Niemczech, od wielu lat zabiegali o to by w ZdK znalazło się miejsce dla ich przedstawicieli, których sami wybiorą. W Niemczech mieszka obecnie 4 miliony katolików obcojęzycznych (30 grup etnicznych), co stanowi 17% wszystkich katolików w tym kraju.

W kwietniu br. Komitet Centralny Katolików Niemieckich, podczas zebrania plenarnego w Münster, zdecydował się na ustępstwo i dokonał, warto tu podkreślić - jednomyślnie, odpowiednich zmian statutowych. Przewidują one wprowadzenie na stałe do 230-osobowego ZdK trzech nowych członków wybieranych bezpośrednio przez przedstawicieli katolików obcojęzycznych w Niemczech, na takich zasadach jakie obowiązują w diecezjach niemieckich i w ordynariacie wojskowym. W ostatni wtorek Rada Stała Biskupów Niemieckich zatwierdziła zmiany statutowe dokonane przez ZdK.

Katolicy obcojęzyczni podczas spotkania we Frankfurcie nad Menem w ostatnią sobotę dokonali wyboru swoich trzech przedstawicieli do ZdK. Obok prof. Małoszewskiego wybrano Hiszpana - Jose Ibaneza i przedstawiciela Afryki dr. Emeka Ani z Nigerii.

Zdjęcie – trzech przedstawicieli katolików obcojęzycznych w ZdK (w środku prof. piotr Małoszewski)

Prof. Piotr Małoszewski jest od ponad dziesięciu lat przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, której przewodniczy obecnie ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds duszpasterstwa emigracji polskiej. Działa również aktywnie w strukturach katolików świeckich w archidiecezji Monachium-Fryzynga, gdzie w latach 2006-2010 był wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich, a od 2002 jest członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym Rady Regionu Monachium. Jest współzałożycielem oraz wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, zarejestrowanego stowarzyszenia działającego w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. W latach 1996-2006 był przewodniczącym rady parafialnej w prowadzonej przez o. redemptorystów Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Odznaczony m.in. papieskim Orderem św. Sylwestra oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Komitet Centralny Katolików Niemieckich jest najwyższym przedstawicielstwem (parlamentem) katolików świeckich w tym kraju. Jest to organ przede wszystkim opiniotwórczy wypowiadający się w wielu sprawach związach nie tylko z życiem Kościoła, ale również w sprawach polityczno-społecznych. W skład ZdK, który oficjalnie powstał w 1869 roku (ZdK zawiesiło swoją działalność w roku 1933 i reaktywowało w 1946), wchodzi po trzech przedstawicieli wybieranych w każdej z 27 diecezji, z ordynariatu polowego wojska i z Federalnej Rady Katolików Obcokrajowców, 97 przedstawicieli organizacji i ruchów katolickich oraz 45 osobistości dobieranych przez walny zjazd delegatów (plenum ZdK). Na czele ZdK stoi prezydium, któremu przewodniczy znany polityk CSU Alois Glück, były prezydent parlamentu bawarskiego.

Redakcja  Polonia Viva