Uncategorised

W sobotę 14 stycznia 2017 roku w Fontane Haus dzielnicy Reinickendorf odbył się Polonijny Koncert Noworoczny. Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez Polską Radę Związek Krajowy i Konsulat Ambasady RP w Berlinie. Gwiazdą wieczoru był zespół The Postmann pochodzący z Polkowic, który wprowadził uczestników spotkania w legendarne czasy muzyki Beatlesów. Koncert był również okazją do przyznania nagrody „Najlepsi z Najlepszych” dla zasłużonych działaczy na rzecz środowiska polonijnego. Statuetkę otrzymali Ks. Marek Kędzierski, Ewa Maria Slaska, Małgorzata Tuszyńska, Stefan W. Fiszbach i pośmiertnie Harald Aleksa.

- Chcemy docenić tych, którzy dla całej polskiej grupy narodowościowej w Berlinie oddali wiele zasług, pracy, godzin, wiele wysiłku – mówił przy okazji nadawania wyróżnień Ferdynand Domaradzki, przewodniczący Polskie Rady Związku Krajowego w Berlinie.

Niemiecka Polonia długo i z niewiarygodną cierpliwością oczekiwała i nadal oczekuje na pełną realizację polsko-niemieckiego traktatu.
Żeby zrozumieć Polonię Niemiecką trzeba najpierw przeanalizować historię obecności obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz historię struktury ich organizacji w Niemczech. Taka analiza pozwoli też zrozumieć oczekiwania Polonii i Polaków w Niemczech w aspekcie realizacji polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy” podpisanego w 1991 roku oraz prac „Okrągłego Stołu” realizowanych w okresie 20. i 25. rocznicy podpisania tegoż Traktatu.

Polonia Niemiecka i jej historyczna obecność w Niemczech
Historycznie ujmując Polacy znaleźli się w Niemczech z powodu rozbiorów Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1772, 1793 i 1795. W tym czasie większa część Polaków w Niemczech to byli autochtonii, którzy w wyniku rozbiorów znaleźli się w granicach Prus, jak w przypadku mieszkańców Śląska, Pomorza czy Mazur. Na początku XIX w. w Prusach mieszkało bez zmiany miejsca zamieszkania nawet około 3,5 mln Polaków. Wewnątrz-niemiecka „migracja zarobkowa” ...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2016 roku w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski.

Longin Komołowski urodził się 5 stycznia 1948 w Czaplinku.  Był absolwentem budownictwa okrętowego Politechniki Szczecińskiej. Od 1964 r. pracował w Stoczni Szczecińskiej. W czasie wydarzeń grudniowych w 1970 r. brał udział w strajku okupacyjnym w stoczni. 

W 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej; we wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemnej "Solidarności". Od 1982 r. współorganizował podziemne struktury „Solidarności” w Szczecinie, organizował druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu oraz ich przerzut do Szwecji. Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa. Po zalegalizowaniu związku aktywnie działał w jego strukturach. W 1989 r. został przewodniczący komitetu zakładowego "S" w stoczni. Od 1990 r. był przewodniczący Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". 

 

Berlin 2016 beamer bgDobiegające końca obchody 25. rocznicy „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 1991r. , oraz  5. rocznica podpisania wspólnego oświadczenia w ramach „Okrągłego Stołu”,  były przyczynkiem do debaty Polonii na zwołanym w Berlinie z początkim grudnia br. „III Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech”. W Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech wzięło udział ok. 70 osób - pełnomocników do spraw Polonii z kilku krajów związkowych, posłów Bundestagu i działaczy polonijnych.  Tak jak przed czterema laty III Kongres gościł w salach konferencyjnych „Stałego Przedstawicielstwa Kraju Landu Nordhein-Westfalii przy rządzie Niemieckiej Republiki Federalnej”.

Inicjatorem Kongresu było Biuro Polonii w Berlinie, które w celu prezentacji struktur Polonii i jej działalności zaprosiło pełnomocników krajowych ds. Polonii oraz członków polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej.  Organizatorem III. Kongresu był Aleksander Zając z Konwentu  Organizacji Polskich w Niemczech, a współorganizatorem był Thorsten Klute Sekretarz Stanu ds Integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych NRW. Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele organizacji polskich jak i pełnomocnicy zapoznali się z działalnością Biura Polonii w Berlinie, zaawansowaniem realizacji Centrum Dokumentacji w Bochum wraz z wirtualną dokumentacją historii Polaków w Niemczech na portalu „Porta Polonika” . Przedstawiona została również prezencja internetowa „Polonia Viva” w aspekcie perspektywy dostępu Polonii do mediów publicznych. Ponadto tematem dyskusji był stan nauczania języka polskiego i zabezpieczenie nauki języka polskiego w poszczególnych landach.

W pierwszym dniu kongresu swoją obecnością zaszczycił obrady pan profesor doktor Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech wraz z małżonką.  Tuż po uroczystym otwarciu na sali plenarnej w dyskusji panelowej prowadzonej przez  Magdę Gwóźdź-Pallokat  udział wzięli Dr. Jörg Bentmann, Longin Komołowski, Dorota Arciszewska Mielewczuk, Edward Kieyne i Thorstan Klute. W dyskusji poruszone zstały żywotne dla Poloii tematy, jak  sprawa uczestnictwa w życiu społecznym Niemiec oraz sytuacja tzw. młodej emigracji, która okazuje niewielkie zainteresowanie dzialalnością polonijną i to nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie. Poruszone  tematy związane były z realizacją postanowień traktatu i oświadczenia „Okrągłego Stołu”. Wieczór w kuluarach kongresu wypełniony był bilateralnymi rozmowami przy lampce wina oroz  muzycznym akcentem wybitnego saksofonisty Leszka Żądło i jego grupy jazzowej.

W drugim dniu kongresu obradowały komisje tematyczne ds.: nauczania języka polskiego, polsko-niemieckiego okrągłego stołu oraz tzw. forum młodych. Prace w komisjach zakończyły się przedstawieniem postulatów poszczególnych komisji na sali plenarnej. Niezwykle ciekawą była inicjatywa utworzenia rady programowej  ds „Okrągłego Stołu”  oraz postulat powołania eksperckich komisji tematycznych przy Konwencie, wspierających prace negocjatorów strony Polonii. Zaproponowano m.n. powołanie komisji d.s.: kultury, mediów, turystyki i sportu, języka polskiego, historii i młodej Polonii.

Uczestnicy III. Kongresu w Berlinie 2016  byli jednomyślni, że idea wpólnych spotkań w formie kolejnych kongresów powinna być kontynuowana. Podkreślono też, że konieczne jest solidne przygotowanie kolejnego kongresu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, które powinno też objąć szeroki krąg uczestników zainteresowanych programem. Dla przypomnienia:  I. Kongres Organizacji Polskich w Niemczech odbył się w Berlinie w grudniu 2012 również w salach konferencyjnych NRW, a  II. Kongres zorganizowano w Düsseldorfie w 2014 w sali poselskiej Landtagu NRW.

Wieslaw Lewicki

 

Doniesienia prasowe:

 

http://www1.wdr.de/radio/funkhauseuropa/programm/sendungen/radio-po-polsku/polonia/kongres-polonia-berlin-100.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zpPJ7OYpho

 

http://poloniatv.pl/?p=1856

W sobotę 15 października br. w Domu Concordia w Herdorf Dermbach miały miejsce obchody świętowania 20. rocznicy działalności stowarzyszenia Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył ks. abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. Nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Po Eucharystii mającej miejsce w nowo wybudowanej kaplicy, którą w niedzielę 6 listopada br. poświęci Nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Niemczech abp. Nikola Eterović, tak przeorganizowano jej przestrzeń, aby tam przeprowadzić okolicznościową konferencję. W Eucharystii i konferencji udział wzięło wielu zaproszonych, przybyłych z kraju i zagranicy gości.