Drucken

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych podjęła na ostatnim nadzwyczajnym zjeździe w Pułtusku uchwałę o obchodach „Europejskiego Dnia Polonii i Polaków za granicą”  w Akwizgranie oraz na styku granic Niemiec, Holandii i Belgii.  Ich organizację Kongresowi Polonii Niemieckiej, Polskiej Radzie w Niemczech oraz Polonii belgijskiej i holenderskiej. Na obie uroczystości w Akwizgranie i na styku granic Niemiec, Holandii i Belgii przyjechali także przedstawiciele Polonii z Litwy, Ukrainy, Rumunii, Szwecji, Finlandii, Francji i Danii. Angelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, nie przyjechała, bo nie otrzymała paszportu. Akwizgran jest w tym roku przez trzy dni miejscem obchodów „Europejskiego Dnia Polonii”. Spotkanie Polonii w stolicy Karola Wielkiego składało sić ze zjazdu Polonii europejskiej z obradamii prezydium EUWP, uroczystej Gali Polonii - Polonicus 2010  w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w akwizgrańskim ratuszu oraz z Festynu Polonii 2 maja na malowniczym wzgurzu „Styku Trzech  Granic” (Dreilendereck) Niemiec, Belgii i Holandii.

Polonia z Europy zjechała juz w piatek 31 maja. Uroczystość rozdania statuetek Polonicus 2010 odbyła się w sobotę w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie. Nagroda Polonii niemieckiej została wręczona po raz pierwszy w ubiegłym roku (2009). Ustanowił ją Kongres Polonii Niemieckiej. Inicjator nagrody, Wiesław Lewicki, obecny prezes Kongresu i Konwentu Organizacji Polonijnych w Niemczech podkreśla, że „pomyślana jest ona dla tych Polonusów, którzy swoją postawą, działalnością i twórczością wzbudzają szacunek i podziw. Przyznawana jest także z myślą, że jej kolejne edycje zmobilizują szerokie kręgi Polonii do intensywnej współpracy nie tylko w Niemczech ale i w Europie”. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: kultury, organizacji życia polonijnego oraz dialogu polsko-niemieckiego lub europejskiego.
Uczestnicy uroczystości wręczenia nagród Polonicus 2010 minutą ciszy odali na początku uroczystości hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Zginęł w niej m.in. Maciej Płażyński Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W uroczystości wzięli udział najwyżsi przedstawiciele władz Akwizgranu, kraju związkowego Nadrenii Północnej -Westfalii, władz federalnych, polskiego Sejmu i Senatu.
Laureatami tegorocznych Polonicusów 2010 zostali :
W kategorii dialogu polsko-niemieckiego nagrodę POLONICUS 2010 otrzymał prof. Władysław Bartoszewski, Polonia podziękowała mu za wszystko, „co zrobił i jeszcze zrobi na rzecz dialogu polonijno–niemieckiego” i jak podkreślano „wręcz paneuropejskiego”. Prof. Bartoszewski „otworzył nam oczy na Europę. Bez niego wiele z tego, co dzieje się w polsko-niemieckich relacjach byłoby niemożliwe lub w ogóle nie zaistniało” – powiedział na uroczystości w Akwizgranie ambasador Polski w Niemczech Marek Prawda, który przejął też patronat nad nagrodą Polonii.  Prof. Bartoszewski odebrał także osobiście Medal Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.
W kategorii kultury nagrodę otrzymała mieszkająca w Belgii prof. muzyki Zofia Wisłocka, dyrygentka i kompozytorka , która nagrodę Polonii otrzymała za szczególne umiłowanie muzyki polskiej i jej propagowanie.
W kategorii organizacji życia polonijnego nagrodę otrzymał prof. Piotr Małoszewski, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Mieszka w Monachium i przez wiele lat z wielkim zaangażowaniem organizował życie Polonii skupionej wokół Polskiej Misji Katolickiej.
Laureatem honorowej nagrody POLONICUS 2010 został prof. Jerzy Buzek. Polonia wyraziła w ten sposób wdzięczność przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego za jego wkład w budowę ‘Wspólnej Europy’ i za podniesienia rangi Polski w Unii Europejskiej. „Prof. Buzek dostał tę nagrodę od nas za entuzjazm tworzenia” – zaznaczył Wiesław Lewicki. „Bez entuzjazmu nie ma sukcesów. Dlatego takich ludzi nagradzamy i tacy ludzie będą dostawać do nas Polonicusa. Może w następnych edycjach zmienimy definicję nagrody, może będzie ich więcej. Może gremium przyznające nagrodę będzie bardziej wielonarodowe. W tym roku zasiedli w nim przedstawiciele Polonii holenderskiej i belgijskiej”- dodał..
Rola Polonii w integracji europejskiej jest niezwykle ważna – zaznaczył prof. Jerzy Buzek w rozmowie z Deutsche Welle, przewodniczący Parlamentu Europejskiego: ”Dzisiaj budujemy wspólnotę europejską. Ta wspólnota tym się charakteryzuje, je mówimy 23 językami. Cenimy sobie wielojęzyczność, cenimy sobie wielobarwność, chcemy się jednoczyć w różnorodności. Polonia ma tu ogromną rolę do odegrania, bo jest w całej Unii Europejskiej, wszędzie. A dodatkowo jest wzmocniona przez to, że 6 lat temu cała Polska weszła też do UE. My wszyscy Polacy, obojętnie czy w diasporze, czy ci mieszkający w Polsce, możemy budować wspólnotę, oby jak najsilniejszą. To nam się coraz lepiej udaje” – zaznaczył Jerzy Buzek. Dla Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nagroda, którą otrzymał, oznacza, że „Polonia się jednoczy, potrafi działać wspólnie. To znaczy, że spełnia się sen Polaków, że ‘ziemia obiecana' teraz jest dla nas jest wszędzie, w całej Europie, i że spełniają się marzenia, aby żyć w wolności”. To były marzenia Solidarności” – zaznaczył.
Marek Prawda, ambasador RP w Niemczech wskazał w swoim wystąpieniu w Akwizgranie na ogromne znaczenie „korzenii” i poczucia swojego pochodzenia wśród Polonii. „Akwizgran jest w tym roku miejscem obchodów Światowego Dnia PoloniiWszystko polega na tym, żeby czuć się komfortowo w swojej wspólnocie, i żeby posiadanie jednej wspólnoty nie było równoznaczne z koniecznością odwrócenia się od innej. Dlatego tak ważne jest poczucie przynależności regionalnej. Region jakby usuwa wszystkie konflikty między taką czy inną tożsamością. To jest bardzo cenne i dlatego tak bardzo się cieszymy, że dzisiaj spotykamy tu Polaków z Niemiec, Holandii i Belgii - z tych regionów przygranicznych - którzy w tak naturalny i oczywisty sposób łączą te wszystkie swoje poczucia rozmaitych wspólnot. Jednocześnie wszyscy są bardzo polscy. A to jest taka polskość, która niczego innego nie unieważnia, która nie wchodzi w niezdrową konkurencję z żadną inną tożsamością. I do tego potrzeba korzeni, trzeba zrozumienia, żeby tych korzeni ludziom nie zabierać” – powiedział polski ambasador w Niemczech.
Europejski Dzień Polonii 2 maja 2010 - Polonia z Niemiec, Belgii i Holandii już kolejny raz spotkała się na granicy trzech krajów w Akwizgranie - Vaals - Plombieres. Okazją do spotkania był Europejski Dzień Polonii 2 maja 2010 zainicjowany przez Kongres Polonii Niemieckiej ze wsparciem Konwentu, Polskiej Rady w Niemczech oraz EUWP - Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Festyn został przygotowany bardzo starannie, a organizatorzy uwzględnili konstruktywne uwagi uczestników zeszłorocznego Festynu Polonii urządzonego po stronie holenderskiej. Tym razem po stronie niemieckiej (ca. 100 m dalej) pogoda raczej  kwietniowa nie sprzyjała do pobicia zeszłorocznej liczby uczesników, ale co znamienne mniej nas tez nie było, ca 3000 !  Doskonała polska kuchnia : pierogi , bigos i krakowska oraz „Tyskie” zdecydowanie poprawiały nastroje uczestników festynu skrapianych od czasu do czasu majowym deszczem. Wystąpili doskonale znani w całej Europie muzycy jak Stanisław Sojka i Krystyna Prońko oraz młodzieżowe zespoły Kilersi z Wrocławia i młodzi klezmerzy Neoklez z Lublina, prezentując doskonały warsztat muzyczny. Niesposób też nie wymienić licznych świetnych muzyków polonijnych z trzech krajów granicznych. Festyn był  przygotowany razem z okolicznymi miasteczkami , a więc przemówinie burmistrza Aachen w towarzystwie dyplomatów z Berlina , Brukseli i Haagi było czymś zupełnie naturalnym. Festyn był nie tylko okazją do prezentacji polskiej kultury ale i doskonałą okazją do spotkania Polonii z wielu europejskich miast i krajów. Z niecierpliwością czekamy juś na następne spotkanie i wydażenie tej klasy co „Europa bez Granic” w Akwizgranie 2010.