Drucken

Do tradycji centralnych uroczystości upamiętniających św. Korbiniana, pierwszego biskupa Fryzyngi (dzisiejszej archidiecezji Monachium-Fryzynga), należy wyróżnienie czterech osób wyjątkowo zaangażowanych w działalność społeczną w Kościele i życiu publicznym w tutejszej archidiecezji. W tym roku jednym z odznaczonych, tym najwyższym wyróżnieniem archidiecezji Monachium-Fryzynga, został prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przedstawiciel polskiej wspólnoty w Monachium. W sobotę 21 listopada metropolita monachijski ks. kardynał Reinhard Marx wręczając to duże wyróżnienie podkreślił ponad 20-letnią działalność społeczną profesora, a szczególnie jego zaangażowanie w uznanie katolików obcojęzycznych w archidiecezji jako integralną i ubogacającą część Kościoła lokalnego oraz budowanie porozumienia między różnymi narodowościami. Jest uznanym działaczem katolickim niemieckiej Polonii.

W latach 1993-2014 był członkiem Komisji ds. Cudzoziemców Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich. Działając w tej komisji wspólnie z przedstawicielem Chorwacji i Słowenii udało mu się w 1997 roku doprowadzić do wprowadzenia do uroczystości Wielkopiątkowych – Drogi Krzyżowej Narodów, przechodzącej przez centrum miasta, w której uczestniczy dziś kilka tysięcy katolików obcokrajowców i Niemców. W latach 2004 i 2010 był głównym organizatorem listy wyborzej „Katolicy dla Monachium“ w wyborach do Rady Cudzoziemców przy burmistrzu Monachium. Dzięki jego zaangażowaniu lista „Katolicy dla Monachium“, utworzona przez wszystkie misje obcojęzyczne, wprowadziła swoich przedstawicieli do tej rady (w tym połowę Polaków).W 2002 roku udało mu się doprowadzić do zmian statutowych rad katolików świeckich w archidiecezji uzyskując dla przedstawicieli obcokrajowców miejsca z urzędu w zarządach Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich oraz Rady Świeckich Regionu Monachium. Od roku 1996 jest członkiem plenum Rady Regionu Monachium, a od 2006 nieprzerwanie jej wiceprzewodniczącym. W 2006 r. wybrany został największą ilością głosów na wiceprzewodniczącego Rady Diecezjalnej stając się pierwszym obcokrajowcem, który objął tak wysoką funkcję w gremium niemieckim. W 2013 r. wszedł w skład Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK) wybrany przez Federalną Radę Katolików Obcojęzycznych w Niemczech.

Prof. Piotr Małoszewski jest od 2002 r. wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, przewodniczy delegacji Polskich Wspólnot z Europy Zachodniej w Europejskim Forum Laikatu (ELF) oraz jest członkiem Rady Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego św. Grobu w Jerozolimie uczestnicząc intensywnie, jako polski przedstawiciel, w życiu tutejszych bożogrobców.

Jego wielkie zaangażowanie zostało docenione przez Ojca Świętego Benedykta XVI, który w 2007 r. wyróżnił prof. Piotra Małoszewskiego Orderem Św. Sylwestra Papieża.

Św. Korbinian był od około 724 r. pierszym biskupem we Fryzyndze. Zmarł w 730 r. Jego relikwie zostały sprowadzone z Południowego Tyrolu i złożone w krypcie pod ołtarzem głównym katedry we Fryzyndze w dniu 20 listopada 768 r. Medal św. Korbiniana ustanowił w dniu 1 lipca 1988 roku Friedrich Kardynał Wetter, tutejszy ordynariusz, dla wyróżnienia i uznania osób świeckich, które wyróżniły się wyjątkowym zaangażowaniem w życiu archidiecezji Monachium-Fryzynga. Jest wręczany na zakończenie tradycyjnej Mszy św. Pontyfikalnej z okazji uroczystości św. Korbiniana w katedrze we Fryzyndze.